III Fòrum de treballs de recerca al Batxillerat Horta-Guinardó
Llegint del diccionari la definició de recerca com: "acció de cercar amb tota cura i atenció, per trobar o descobrir, investigar. Recerca de la veritat", identifiquem un mètode que nodreix el coneixement i dóna vies per respondre a la curiositat de l'ésser humà.

L'escola impulsant la recerca dóna sentit a l'aprenentatge adquirit i compartit, possibilitant amb la recerca, introduir l'alumnat en el procés de treball pel qual una idea o una intuïció es converteix en una teoria, a través del mètode científic, plantejant hipòtesis a partir d'observacions anteriors, planificant actuacions adients per tal de demostrar si la hipòtesi és correcta o falsa, analitzant les dades obtingudes experimentalment i treure'n conclusions, que sovint portaran a noves hipòtesis i vies d'investigació.

Organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics d'Horta-Guinardó, s'assoleix aquest any el 3r. Fòrum de Treballs de Recerca al Batxillerat, consolidant a la Zona, tant a nivell d'interès com de participació, una pràctica de treball impulsada decididament des dels centres de secundària.

Aquest dossier recull el resum del conjunt dels treballs presentats, dels quals el jurat n'ha escollit vuit de representatius per ser exposats oralment, en l'acte del 3r Fòrum de Treballs de Recerca al Batxillerat d'enguany.

Agraïm l'esforç i l'interès dels centres participants, del professorat que ha tutoritzat les recerques i especialment de l'alumnat que ha concretat la seva feina i el seu esforç en els treballs que es presenten al Fòrum.

Igualment volem donar les gràcies al jurat que, un any més, amb la seva tasca professional, seriosa i desinteressada, i el seu suport a l'esperit que la recerca representa com a mètode de treball per als joves, ha fet possible la realització d'aquest Fòrum.

L'equip del CRP d'Horta-Guinardó

linia