Formació Caps d'Estudi 2015-2016: El currículum a l'aula
Materials de formació a Ateneu
Presentació: Un currículum que afavoreix l’assoliment de les competències bàsiques (15/02/2016)
Pràctica 1: Acords de centre de l'àmbit matemàtic (15/02/2016)
Article: La naturalesa de l'aprenentatge (22/02/2016)
Presentació: L'alumne com a protagonista del seu aprenentatge (22/02/16)
Pràctica 2: L’alumne com a protagonista del seu aprenentatge (22/02/16)
Preguntes investigables (22/02/16)
Full indicadors unitats competencials (22/02/16)
Letura: Avaluació formativa: què hi ha de nou? Una mirada des d’Anglaterra (29/02/16)