Pla de Formació Permanent del Professorat
2016 - 2017
 

- Activitats
- Informació general
- Informació sobre els plans de formació de zona

- Criteris, instruccions i orientacions
- Presentació resum
- Ordre de reconeixement (ENS/248/2012)

  2015-2016