Col·lecció Tambalí

Recursos per educar en valors és una col·lecció de recursos pedagògics (llibres i maletes pedagògiques) pensada per facilitar la tasca del professorat, caps escoltes i monitors/es. Cada volum de la col·lecció aporta recursos i dinàmiques per a una temàtica concreta amb una proposta metodològica per a quatre etapes educatives, abraçant dels 6 als 18 anys. L'editen conjuntament Escoltes Catalans, la Fundació Escolta Josep Carol i l'Editorial Graó. 

Títols en préstec al CRP:

  1. Al·lucinant (Per treballar actituds responsables davant del consum de drogues).
  2. Vivint el medi (Per tant, parlar de l'ambient o medi ens ensenya que tot està relacionat, més del que ens podria semblar.)
  3. 1≠1 (analitza àmpliament el concepte de desigualtat, fent especial referència a aquella que té l'origen en la distribució desigual dels recursos.)
  4. Fent memòria, construïm el futur (El llibre proposa activitats orientades a descobrir que tots formem part del temps històric i que el nostre temps personal s’insereix en el temps col·lectiu, del qual es nodreix la memòria històrica).
  5. Pim, pam, Pau! (El llibre és un recull d'eines que aprofiten sobretot l'experiència de l'educació en el lleure en el treball d'infants i joves en l'educació per la pau).
  6. (De) construint identitats (Aquest llibre pretén posar l’èmfasi en com cada persona pertany a un o diversos grups culturals i en com es forja la seva identitat).
  7. Passem a l'acció (recull d'eines i recursos per treballar de manera transversal actituds, habilitats i competències que facilitin i impulsin l'aprenentatge i la vivència de la participació).

Maletes en préstec a www.escoltes.org/tambali