GESTIÓ

Preinscripció i matrícula 2016-2017
  Novetats i normativa (portal de centres)
  Calendari del procés (portal de centres)
 

Traspàs

SAGA a RALC
Procés per resoldre les errades detectades

GEDAC
(Gestió d'escolarització d'alumnes de Catalunya)
Manual per als centres educatius
RALC
El Registre d’alumnes (RALC) s’han d’inscriure tots els alumnes matriculats als centres educatius. El Registre assigna a cada alumne o alumna un codi identificador únic, anomenat IDALU, que l’acompanya durant tota la seva vida acadèmica. 
Esfer@
Presentació

Administració
  Guia d'Estil del Departament
  Documentació acadèmica
  Documents administratius Plantilles i/o esquemes d'actes, certificats, informes, sol·licituds...
  Catàleg de models
  Accés a e-Valisa
  Adreces per procediments de eValisa (octubre 2015)
  Noves adreces aplicacions xtec amb enllaços directes
  Com signar electrònicament
  Symbaloo formació direccions
  Arxiu documental de l'escola (presentació de Núria Caballeria 2013)

Gestió Econòmica
  Accés al portal de centres
  Instrucció 1/2014 relativa a la gestió econòmica dels centres
  Bones pràctiques
  La gestió econòmica (presentació als directors febrer 2015)
  Preguntes freqüents sobre gestió econòmica