TALLER DE LES PROPIETATS DELS MATERIALS (CS i ESO)

 

Activitat realitzada conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus. Aquest taller és una proposta de treball experimental sobre la densitat i el volum dels materials i les propietats de diferents tipus de plàstics i metalls. L’objectiu d’aquestes experiències fa possible conèixer l’origen, la composició de diferents materials i les seves aplicacions per entendre que els recursos naturals esdevenen béns de consum i, posteriorment, són residus que és important que es puguin recuperar.

Les propietats dels materials que es treballen en els tallers són:

-Densitats i volums.

-Els metalls: transmissió de calor, dilatacions i resistència als àcids.

-Els plàstics: Identificació i classificació de 5 plàstics i obtenció d’un polímer.

Abans de fer el taller caldria fer unes activitats prèvies:

Activitats prèvies de primària

Activitats prèvies de secundària

  • MATERIAL DE TREBALL: Cal tenir les fitxes de treball corresponents a cada etapa educativa (primària o secundària)
  • DURADA: Tres hores i mitja (Una hora per cada bloc de treball i mitja per la presentació amb conclusions finals)
  • RECOMANACIONS: Cal disposar de 2 aules amb taules folrades per treballar en grups de 4-5 alumnes)
 

ADEQUACIÓ PER NIVELLS

Òptim
Adaptable
Inadequat
E. Infantil
E. Primària
E.S.O.
Batx.
C. Form.
3 a.
4 a.
5 a.
CI
CM
CS