alt

 

esq esq esq esq esq esq esq esq esq

 

a
b

   Els camps d'aprenentatge (CdA) són una xarxa de serveis situats en contextos singulars    que donen suport al professorat per tal que l’alumnat assoleixi objectius d’aprenentatge    relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes que es desenvolupen en estades al    camp d’aprenentatge, en activitats a l’entorn o en el centre mateix.

c

 

d

 

dret
 
baix