ACTIVITAT MULTIDISCIPLINAR ADREÇADA ALS ALUMNES DE PRIMÀRIA