ACTIVITAT MULTIDISCIPLINAR ADREÇADA ALS ALUMNES DE SECUNDÀRIA