alt

 

esq esq esq esq esq esq esq esq esq

 

a

dret

 

El Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu és un servei educatiu del Departament d'Educació que ofereix al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació a la comarca del Pallars Sobirà, principalment a la Vall d'Àneu, fent especial incidència en les vivències i sensacions que d'aquest treball se'n poden derivar.

La línia educativa del CdA és dinàmica i utilitza tècniques d'ensenyament - aprenentatge interpretatives, que permeten una metodologia de treball activa i participativa per part dels alumnes. Es pretén en tot moment, que l'alumnat pugui aplicar en el medi aquells coneixementes que ha anat assolint en el centre ordinari mitjançant un mètode de treball que afavoreixi la deducció, la manipulació i l'experimentació.

d

baix