Experiències CREDAT
Des de fa uns anys, a l’inici de cada curs escolar, des del CREDA es realitzen unes Jornades
de formació
, per a tots els mestres que atenen alumnes amb discapacitat auditiva, a càrrec de logopedes del CREDA de Tarragona i TTEE i l’audioprotetista.

L’objectiu d’aquesta trobada és donar la informació necessària relacionada amb les deficiències
auditives i el que comporta l’escolarització d’alumnes sords, tant a nivell d’escola com d’aula. I, d’aquesta manera, poder donar una millor resposta educativa a tots els alumnes amb discapacitat auditiva.

Aquesta reunió formativa va dirigida als mestres i professors tutors, als mestres d’educació especial,
als mestres d’audició i llenguatge (MALL) i a tots aquells professionals que intervinguin en el procés
educatius d’alumnes sords. També hi assistiran els logopedes del CREDA que treballen amb aquests
alumnes.

Enguany s'han dut a terme els dies 5 i 6 de setembre a Tarragona i Tortosa, respectivament

Guia per a pares de nens amb sordesa, del nostre servei
http://www.calameo.com/read/0005594627b33a188d4f4?authid=LX52GQGAll8G

Experiència Agrupament Virtual curs 09-10

Comunicació presentada al
II Congreso Internacional y III Nacional de Audición y Lenguaje, Logopedia y Apoyo a la Integración:
Agrupamiento virtual a tiempo parcial de alumnos sordos en la etapa deESO

CREDAT: Experiència Musical ESO 2010

Experiència musical a l'Auditori Pau Casals, a Coma-Ruga, amb alumnes sords d'ESO del CREDAT (Tarragona i Terres de l'Ebre).
exp_musical_eso.wmv