CREDA, Organització pedagògica

Els CREDA són equips multiprofessionals formats per mestres amb titulació o diploma d'especialista en audició i llenguatge reconeguts oficialment, psicopedagogs i audioprotetistes, organitzats en tres unitats:

1. Unitat de valoració i orientació.

2. Unitat de seguiment escolar
3. Unitat de tecnologia, actualització i formació.