inici MediatecaMediateca del CRP Sant Andreu
Recursos en línia
Competències bàsiques
 
Nova ordenació de l'educació primària amb el desplegament de les competències bàsiques i de les àrees curriculars
 
Nova ordenació de l'educació secundària amb el desplegament de les competències bàsiques i de les àrees curriculars
  Bones pràctiques per competències
 
Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural
Tractament de la informació i competència digital
Matemàtica
Aprendre a aprendre
Autonomia i iniciativa personal
Coneixement i interacció amb le medi físic
Social i ciutadana
  Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
   

CRP Sant Andreu