serveis.

Centre de Recursos Pedagògics de l'Anoia

El Centre de Recursos Pedagògics de l'Anoia és un servei adreçat als centres docents i professors de la comarca.
El seu objectiu és facilitar l'activitat didàctica i contribuir a la millora professional dels docents.
formació.
Es realitza una oferta anual de cursos, seminaris, grups de treball i altres actuacions de formació que es concreten en un Pla d'Activitats de Formació Permanent de l'Anoia.
Aquest Pla es presenta el mes de setembre i es porta a terme durant tot el curs
recerques documentals.
Bases de dades del CRP.
Eixos transversals: Educació per a la Pau, Salut ...
Reforma.
Imatges.
L'Anoia.
Música.
Normativa i Gestió.

La informatització dels índex d'algunes revistes pedagògiques, (Guix, Perspectiva escolar) o de tot el seu contingut documental (Cuadernos de Pedagogia),  ens permet realitzar cerques sobre qualsevol tema d'interès pedagògic.

préstec d'aparells i altres recursos pedagògics.
Materials didàctics i equipaments diversos a disposició dels centres. Cal sempre una reserva prèvia.

Maletes.
Geometria a primària.
Càlcul a primària.
Geologia per a l'ESO: Roques de l'Anoia
Calculant tots som iguals (ESO)

Equipaments.
Projectors de cossos opacs, transparències i diapositives.
Càmera de vídeo, magnetoscopi i televisor.
Fotografia i accessoris per a la reproducció d'imatges.
Magnetòfons.
Microscopi i lupes binoculars.
Telescopi.

préstec de material documental i assessorament sobre l'ús didàctic. 
Audiovisuals
Més de 2000 títols en vídeo i col·leccions de diapositives, que abasten totes les àrees curriculars d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

Documents escrits
Llibres, crèdits, unitats didàctiques, dossiers i altres materials escrits.

Programari d'informàtica.

El CRP facilita periòdicament catàlegs actualitzats del material documental en suport CD-ROM. També tramet als centres  i publica al WEB informació sobre les darreres novetats.

equipaments que es poden utilitzar al centre de recursos.
Servei de post producció d'àudio i vídeo.
La realització de documentals audiovisuals requereix sovint la utilització d'equips d'una certa sofisticació. Posem a disposició dels professors la possibilitat d'utilitzar l'equip de post producció instal·lat al nostre centre. També comptaran amb un servei d'assessorament i assistència tècnica.

Equipament complementari.
Plastificadora de documents.
Enquadernadora de dossiers
Digitalitzadora d'Imatges (Escànner)


Portada Formació Recursos Serveis