MALETA AUTOESTIMA
El material que presentem en aquesta maleta, a més a més de potenciar la lectura, per mitjà de la literatura, també pretén abordar la temàtica de l’autoestima en els nens i nenes d’Educació Infantil i Primària.

La intel·ligència emocional inclou totes les capacitats que ens permeten resoldre problemes relacionats amb les emocions i els sentiments, tant si són els nostres com els dels altres.

Un entorn familiar, escolar i social saludable estimula l’autoestima.L’escola no pot pas contrarestar del tot els altres ambients on viuen els alumnes i que marquen la seva autoestima, però sí que pot contribuir a crear i mantenir bons nivells d’autoestima o bé a acabar de malmetre-la. (Educació socioemocional a primària. Anna Carpena).

Són molts els moments de la vida d’escola en què els mestres i les mestres, amb les seves actituds, conductes, expectatives i mètodes de treball, incideixen directament en la formació de la imatge que cada infant té d’ell mateix i de l’avaluació que en fa.

El contingut d’aquesta maleta pretén ser una excusa per provocar moments de reflexió conjunta a l’aula que contribueixin en l’adquisició del grau d’acceptació i el concepte que cadascú té d’ell mateix.

La realització d’aquesta proposta l’ha dut a terme el Grup de treball de Biblioteca coordinat des del Centre de Recursos Pedagògics.

Contingut de la maleta

  • llibres per als diferents cicles: EI, CI, CM i CS
  • Un dels llibres de cada cicle porta una proposta d’activitat amb algun tipus de suport.
  • Dossiers amb informació pel mestre/a.
  • Proposta d’altres activitats relacionades amb l’autoestima per realitzar fora del temps de préstec de la maleta.
  • Llibreta per fer la valoració de la maleta i propostes de millora o ampliació.
  • Llistat de tot el contingut de la maleta
Cal fer reserva:
@
93.727.76.99
CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès