BIBLIOGRAFIA
 

       
  Baró, Mònica;
Mañà, Teresa
Formar-se per informar-se. Propostes per a la integració de la biblioteca a l'escola. Rosa Sensat. Edicions, 62 - 1994  
  BARÓ, Mònica
La nova biblioteca escolar. Edicions 62, Barcelona 1999  
  BRADBURY, Ray
Intercanvi. Generalitat de Catalunya. Perspectiva Editorial Cultural, 2005  
  BARRIOS, Manuel
Una mà de contes per a llegir, retallar i mirar. Televisió de Catalunya SA; Enciclopedia Catalana; La Galera; Vernal, 2005
 
  Bundó Nin, M; Gabarró Parera, M
La biblioteca escolar i la biblioteca pública. Idees per a la col·laboració.
Departament d'Educació, 2008
 
  CASAS, Lola - CENTELLES, Jaume
Jo llegeixo. Una experiència de biblioteca d'aula a Cicle Mitjà. Pirene, Barcelona 1988  
  CENTELLES, Jaume
La biblioteca, el cor de l'escola. Rosa Sensat, Barcelona 2005  
  DURBÁN Roca, Glòria La biblioteca escolar, hoy. Un recurso estratégico para el centro. Graó, 2010.  
  Grup Bibliomèdia de la FMRPC
La biblioteca a l'escola: De la lluna en un cove al Puntedu. Bibliomedia, 10 anys de treball. Barcelona, 2007  
  Grup Bibliomèdia de la FMRPC
La biblioteca mediateca d'infantil a secundària. Proposta de treball. Rosa Sensat, Barcelona 2005.  
  Grup Bibliomèdia de la FMRPC La biblioteca mediateca. Educació infantil i primària. Rosa Sensat, Barcelona 2007  
  Grup Bibliomèdia de la FMRPC
La biblioteca mediateca. Educació secundària. Rosa Sensat, Barcelona 2007  
  Generalitat Guia pràctica per a fer fills lectors. Departament de Cultura, 2008  
  MARINA, J.A. VÁLGOMA, M de la
La màgia de llegir. Rosa dels Vents, Barcelona 2005  
  MAÑÀ, Teresa -
BARÓ, Mònica
Programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament: Exploradors de biblioteques. Tres carpetes (CI- CM- CS). Diputació de Barcelona.  
  TORT, Teresa
La biblioteca escolar ni t'ho imagines! (DVD) Rosa Sensat, Barcelona 1993  
  YÁGUEZ, Elena
Guía práctica para el desarrollo y dinamización de la Biblioteca Escolar en Secundaria. Ministerio de Educación y Ciència. 2006  
 
Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 2005  
 
Documentar-se i llegir: experiències escolars. Perspectiva escolar núm. 291. Gener 2005  

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès