CLASSIFICACIÓ DECIMAL
 

 
0 OBRES GENERALS
6 CIÈNCIES APLICADES
608 Invents
61 Cos humà. Medicina
613 Educació per a la salut
62 Enginyeria. Industria mecànica. Energia
629 Transports. Vehicles
63 Agricultura
636 Cria d'animals
641 Receptaris de cuina
656.1 Educació viaria
66 Indústries diverses (fusta, pell, tèxtils..)
68 Arts i oficis
681 Informàtica
69 Indústries i oficis de la construcció
7 BELLES ARTS. JOCS. ESPORTS
7 Art en general
703 Història de l'art. Estíls artístics
71 Urbanisme
72 Arquitectura
73 Escultura. Ceràmica. Numismàtica
74 Dibuix. Decoració
745 Treballs manuals
75 Pintura
77 Fotografia
78 Música
79 Divertiments. Jocs
796 Esports
8 LITERATURA
833 Literatura catalana
834 Literatura castellana
Altres literatures
9 HISTÒRIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIA
9 Història
9(100) Història universal
9(12) Prehistòria
9(3) Història antiga (Roma, Egipte,...)
9(4) Història d'Europa
9(46) Història d'Espanya
9(467.1) Història de Catalunya
9(5/9) Història d'altres països
91 Geografia
91(4) Georafia d'Europa
91(46) Geografia d'Espanya
91(467.1) Geografia de Catalunya
91(5/9) Geografia d'altres països
910 Viatges
911/912 Atles
92 Biografíes
LITERATURA INFANTIL
I llibres per a parvulari blau clar
I1 o bé I* " cicle inicial blau fort
I2 I** " cicle mitjà vermell
I3 I*** cicle superior verd
JN novel·la juvenil groc
C Còmics
IE, IF... Llibres d'imaginació en altres
llengües (anglès, francès...)
028 Animació a la lectura
029 Tècniques d'estudi
03 Enciclopèdies generals
087.1 Obres sobre literatura infantil/juvenil
1 FILOSOFIA
1(A/Z) Obres de filòsofs
14 Teories filosòfiques
15 Psicologia. Intel·ligència
155 Psicologia infantil i juvenil
17 Etica. Educació moral
172 Educació per a la pau
2 RELIGIÓNS. MITOLOGIA
22 La Bíblia
25 Mitologia
28 Islam
3 CIÈNCIES SOCIALS
30 Sociologia
305 Estudis de gènere. Rol sexual
31 Estadística. Demografia
32 Política
33 Economia
339 Educació per al consum
34 Dret
342 Drets Humans
35 Administració pública
36 Serveis socials. Ajuda i solidaritat social
37 Educació
39 Costums. Tradicions
4 LLENGUA
433 Català
434 Castellà
441 Anglès
5 CIÈNCIES PURES. CIÈNCIES NATURALS
51 Matemàtica
52 Astronomia
53 Física
54 Química
549 Mineralogia
55 Geología
551 Meteorologia. Temps i clima
56 Fòssils (animals i plantes prehistòrics)
57 Ciències naturals
570 Ecologia
574 Biologia
58 Plantes/Botànica
59 Animals/Zoologia

 

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2011-2012