CATALOGACIÓ: ENCAPÇALAMENT PRINCIPAL
(tres lletres que acompanyaran la CDU per formar la signatura)
 

 
1.- Autor personal
Obres d'un autor: COGNOM, Nom
(en el cas d'autors anglesos i nordamericans que utilitzen dos cognoms,pel segon; els xinesos pel primer)
De 2 ó 3 autors: pel primer
De més de 3 autors: primera paraula del títol que no sigui article
Obres il·lustrades: persona que apareix en primer lloc (sigui autor del text o de les il·lustr.)
Atles, diccionaris i enciclopèdies: per autor si el tenen o pel títol en cas de ser més de 3
Adaptacions: pòlemic, si hi consta l'autor original autor
Si no hi consta: adaptador o il·lustrador
Si no n'hi cap dels 3:títol
Dificultats: encapçalaments de cognom amb partícules (1)
En cas de dubte consultar obres de referència (enciclopèdia)
Pseudònims: Usar-lo si ho fa l'autor habitualment. Si té forma de nom real tractar-lo igual. Si els utilitza indistintament es mantenen els dos.
Reis, papes, títols de noblesa... entren pel nom propi. Els clàssics també i en català
2.- Autor corporatiu
Es considera que entitats com: institucions, museus, associacions, societats, partits polítics, etc són autors i s'encapçalen pel seu nom quan la publicació es resultat de la seva pròpia activitat (cal diferenciar de quan només són editor)
3.- Encapçalament sense autor
Es considera anònima:
-l'obra de la qual es desconeix l'autor. S'hi inclou la Biblia i les obres clàssiques anònimes
-l'obra escrita per més de tres autors
En els dos casos s'encapçala per la primera paraula del títol que no sigui article.
4.- Encapçalaments de cognom amb partícules:
Cognoms es desestimen es mantenen
Alemanys Von, Von den,Von dem, Von der, Zu Am, Mi, Vom, Zum, Zur
Anglesos Nord-americans   Totes les partícules: D',De, De la, Dos, Du, Le Van
Castellans,Catalans De, De las, De les, Del, D' Les que són només articles
Danesos, Suecs Af, Av, Von De
Francesos Les preposicions D', De Els articles i les contracions Des, Du, L', La, Le
Holandesos Van, Van den, Van der, De, Den, Ten, Ter
Algunes excepcions: Van Gogh, Vincent
Ver
Italians   A, D', Da, De, Del, Della, Di,
Portuguesos Totes les partícules Da, Das, De, Do, Dos  
    Partícules indiquen relaciófamiliar:A', Abu, Fitz, Ker, Mac, Mc, O'
 

 

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès
Curs 2011-2012