PUNTEDU : INTERCANVI MATERIALS
FITXA DE SEGUIMENT - C.I.
 

CEIP AGNÈS ARMENGOL DATA:març 2006
NIVELL: primària ÀREA: eix transversal
OBJECTIUS Motivar els nens en l'hàbit lector· Conèixer contes de diferents cultures· Incentivar els infants a conèixer, a través de la lectura, diferents cultures
CONTINGUTS El conte· El teatre: la dramatització· Recerca, per mitjà de diferents vies, de contes de diferents cultures· Elaboració dels decorats i del material visual· Explicació dels diferents contes· Interès i motivació per l'activitat· Importància i interès per l'hàbit lector
MATERIAL Els diferents decorats i el suport visual que els diferents alumnes, amb la col·laboració del mestre, vagin elaborant.Els diferents contes explicats.
DURADA 1 trimestre (elaboració i escenificació final dels contes)
PERIODICITAT 6 sessions de 2 hores i la cloenda final (2 hores).
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Donat que a la nostra escola hi ha una diversitat cultural molt important, es pensa una activitat per potenciar aquest aspecte, i per tal que la diversitat sigui vista com un enriquiment i no pas com un hàndicap.El mestre proposarà que els nens busquin un conte del seu país d'origen, donant un seguit de pautes (internet, famílies, biblioteca...); els alumnes es prepararan en petit grup l'escenificació del conte triat i proposaran als "espectadors" un seguit de material per motivar en el coneixement del conte en concret i de les diferents cultures. Finalment, els contes s'escenificaran al teatre de l'escola per tota la primària.
COMENTARIS Seria interessant un treball en les diferents àrees (a plàstica elaborar el decorat, el suport visual...; a informàtica, es pot elaborar un power-point...) per tal que resulti més engrescador i entenedor.

CEIP CAN DEU DATA:tots els dilluns
NIVELL: Segon - CI ÀREA: Llengua Catalana
OBJECTIUS Gaudir del plaer d' escoltar poemes de tota mena.Memoritzar i recitar poemes .Ser conscients de les diferents tipologies de textos.Fer participar els pares i mares en la recerca de la solució de l' endevinalla.
CONTINGUTS Tipologies de textos.Memorització i recitació de poemes.Jugar a les endevinalles.
MATERIAL Poemes , endevinalles...
DURADA Una sessió de mitja hora.
PERIODICITAT Setmanalment
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Lectura de l' endevinalla per part de la professora.Treball de l' endevinalla a la pissarra per a tot el gran grup : lectura del poema per part del nens i nenes , comprensió del vocabulari , comentari de les pistes que dona cada vers de l' endevinalla...Compartir amb els pares el poema i trobar la solució entre tots .Una vegada que se sap la solució , il·lustrar l' endevinalla.
COMENTARIS

CEIP LA ROMÀNICA DATA:
NIVELL: P5 i CI ÀREA: Intercomunicació i llenguatge
  "L' arbre dels panellets" Joles SENNELL . CONTES LLAMINERS
Editorial Baula Col·lecció Ja sé llegir.
OBJECTIUS Gaudir de l' explicació d' un conte-Estimular la fantasia i la imaginació-Conèixer nous títols existents a la Biblioteca-Motivar l' assistència a la Biblioteca en horari extraescolar-Conèixer la tradició de la Castanyada
CONTINGUTS Història d' un nen que aconsegueix que la nit de la Castanyada li creixin panellets d' un arbre on s' han sembrat llavors de paper de diari.
MATERIAL Material per l' animació : Test, terra, paper de diari, tisores, regadora, fotografies de panellets, mirall.
DURADA 2 sessions de 45 minuts
PERIODICITAT Quinzenal
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 1-Mirem la PORTADA :-Què hi veiueu? -Quins personatges hi ha? Descripció dels personatges. Com es diran?-On són?-Què fan?-Què significa el títol?-Canviem el títol. Busquem paraules sinònimes.-Busquem un títol que digui el contrari.Comencem a llegir:2-Personatges que surten i els seus noms.-Què us agradaria a vosaltres que us regalessin pel vostre aniversari ?-Què passarà ara ?Un cop s' acaba el treball sobre la lectura , s' enganxa un cromo amb la miniatura de la portada del conte en un àlbum de lectures.
COMENTARIS

CEIP JOSEP GRAS - Sant Llorenç Savall DATA:2n i 3r trimestre
NIVELL: Cicle Inicial ÀREA: Llengua catalana
  PARELLES DE LECTURA
OBJECTIUS Fomentar l'ús de la biblioteca d'aula i d'escola.· Gaudir d'una estona de lectura amb parella.· Conèixer un nou model de lectura representat per un company/a d'un altre curs.· Poder estriar de diferents possibilitats de lectura la que més s'escau a la parella.· Recomanar un determinat llibre a un company/a anticipant-se als seus gustos lectors.· Practicar la lectura en veu alta.
CONTINGUTS Diversitat de textos escrits.· Interès per a escoltar diferents companys/es que actuen com a lectors.· Aplicació de mecanismes per a ser un model lector.· Millora de l'entonació.· Gust per la lectura.· Respecte pels companys/es
MATERIAL Diferents possibilitats de lectura:· Contes: tradicionals, de por, d'aventures...En format llibre o revista.· Textos científics: d'animals.... En format llibre o revista.· Altres tipus de textos: endevinalles, poesies, còmics, embarbussaments, receptes de cuina...· Llibres fets pels alumnes. diaris d'estiu, postals, felicitacions, de contes...· Diaris, revistes, catàlegs de joguines, de disfresses...S'ha de preveure un punt de llibre o carnet amb el registre de les lectures per cada parella.
DURADA 2 dies a la setmana, 20 minuts diaris.
PERIODICITAT A partir del segon trimestre i fins a final de curs.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Les tutores realitzen les parelles de lectura amb els cursos de primer i segon de tal manera que l'alumnat de segon tingui un nivell superior al de primer, ( s'ha de tenir en compte la diversitat en el nivell de lectura del Cicle Inicial ).· Previ a l'activitat: Els alumnes de segon fan el buidat de l'activitat, com la recorden del curs passat per tal d'anar a explicar-ho a primer. Es reparteixen per grups per tal d'explicar: COM, ON, DE QUINA MANERA realitzaran l'activitat. També preparen i trien el material del que disposaran. · En iniciar-se l'activitat, les parelles van a buscar la proposta que més els agradi, i es distribueixen lliurement per l'espai assignat ( aules de cicle Inicial, passadís). Realitzen la lectura i omplen en el carnet : el títol, la valoració del mateix i a qui el recomanen. · La funció de les tutores és simplement la de suport a determinats alumnes.
COMENTARIS Es una activitat molt gratificant que realment fomenta el gust per la lectura i enceta noves relacions en el cicle.

CEIP JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DATA:Al llarg de tot el curs
NIVELL: 1r CI ÀREA: Llengua catalana
OBJECTIUS Fomentar el plaer de llegir a través de la lectura en veu alta d'una narració per part de l'adult.
CONTINGUTS Fer atenció i gaudir de l'audició d'una lectura.- comprendre el fil argumental de la història i fer suposicions als possibles esdeveniments.
MATERIAL Novel·la infantil i juvenil que susciti interès per les característiques del propi alumnat.
DURADA Entre 1/4 d'hora i 10 minuts.
PERIODICITAT Cada dia a l'entrar a l'aula.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Lectura diària en veu alta per part de la mestra d'un capítol o fragment de novel·la infantil. S'intenta tallar la lectura en el punt més àlgid, quan està a punt de succeir un esdeveniment, per tal de mantenir l'interès per seguir amb la lectura un altre dia.
COMENTARIS Ho portem fent cada tarda des d'aquest segon trimestre i ha servit també per calmar els nens que arribaven esverats de casa.

CEIP RIBATALLADA DATA: març 2006
NIVELL: Parvulari i C.Inicial ÀREA: Llengua catalana
OBJECTIUS Promoure activitats que potenciïn l'hàbit lector.· Gaudir de la lectura. Trobar el gust a escoltar i ser escoltat.
CONTINGUTS Comprensió oral.· Esforç en l'audició i visualització.· Gust per la lectura.
MATERIAL Un punt vermell a parvulari i cicle inicial. - Rínxols d'or. P3. - El lleó i el ratolí. P4- i P5. - L'home del sac 1r i 2n cicle inicial
DURADA Tres quarts d'hora.
PERIODICITAT Cada dia a l'entrar a l'aula.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT En primer lloc es fa arribar un missatge a les classes signada pel punt vermell.Camí de la biblioteca hi ha gomets vermells al terra marcant el camí, quan arriben a la biblioteca es troben l'espai preparat i s'asseuen en rotllana.S'inicia l'activitat parlant del lloc on estem. Al costat de la cadira de la mestra hi ha un cofre tancat, a partir d'aquí iniciem l'activitat amb el llibre del punt vermell.Quan s'acaba els hi pregunto si volen escoltar un conte, els hi ensenyo i pregunto si el coneixen tot seguit iniciem la narració. Per acabar entre tots comentem breument la història.Acabem ensenyant el racó on hi ha els contes d'infantil i deixant que en triïn un.
COMENTARIS Aquesta activitat es va pensar per presentar i crear interès per l'espai de la biblioteca.S'ha fet pels alumnes de parvulari i cicle inicial, està previst fer-ho als cicles mitjà i superior quan acabem la setmana del monogràfic que enguany està dedicada al món dels llibres.

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès