PUNTEDU : INTERCANVI MATERIALS - C.M.
FITXA DE SEGUIMENT
 

CEIP AGNÈS ARMENGOL DATA:març 2006
NIVELL: primària ÀREA: eix transversal
OBJECTIUS Motivar els nens en l'hàbit lector· Conèixer contes de diferents cultures· Incentivar els infants a conèixer, a través de la lectura, diferents cultures
CONTINGUTS El conte· El teatre: la dramatització· Recerca, per mitjà de diferents vies, de contes de diferents cultures· Elaboració dels decorats i del material visual· Explicació dels diferents contes· Interès i motivació per l'activitat· Importància i interès per l'hàbit lector
MATERIAL Els diferents decorats i el suport visual que els diferents alumnes, amb la col·laboració del mestre, vagin elaborant.Els diferents contes explicats.
DURADA 1 trimestre (elaboració i escenificació final dels contes)
PERIODICITAT 6 sessions de 2 hores i la cloenda final (2 hores).
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Donat que a la nostra escola hi ha una diversitat cultural molt important, es pensa una activitat per potenciar aquest aspecte, i per tal que la diversitat sigui vista com un enriquiment i no pas com un hàndicap.El mestre proposarà que els nens busquin un conte del seu país d'origen, donant un seguit de pautes (internet, famílies, biblioteca...); els alumnes es prepararan en petit grup l'escenificació del conte triat i proposaran als "espectadors" un seguit de material per motivar en el coneixement del conte en concret i de les diferents cultures. Finalment, els contes s'escenificaran al teatre de l'escola per tota la primària.
COMENTARIS Seria interessant un treball en les diferents àrees (a plàstica elaborar el decorat, el suport visual...; a informàtica, es pot elaborar un power-point...) per tal que resulti més engrescador i entenedor.

CEIP JOAN SALLARÈS i PLA DATA:tots els dilluns
NIVELL: 3r ÀREA: Llengua Catalana
OBJECTIUS Exposar oralment un conte entre tres companys.- Escoltar amb interès la narració dels companys.
CONTINGUTS Narració d'un conte entre tres companys.
MATERIAL Contes.
DURADA Tres sessions.
PERIODICITAT Trimestral.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Farem grups de tres i cada grup triarà un conte d'un tema en concret (animals, aventures, ...). El llegiran, el dividiran en tres parts i cada un se'n prepararà una. Després cada grup explicarà el conte a la resta de la classe.
COMENTARIS

CEIP PAU CASALS DATA:
NIVELL:C.M. i C.S. ÀREA:Llengua
OBJECTIUS Reconèixer diferents contes populars i els seus personatges.· Relacionar títols d'obres conegudes amb els seus autors.· Donar a conèixer de manera més divertida el món de la lectura
CONTINGUTS Els contes populars.· Literatura infantil i juvenil.
MATERIAL Recull de contes populars.- Recopilació de lectures adients a l'edat dels nens.- Fitxes.- Dibuixos de personatges coneguts.- Objectes que es puguin relacionar amb els contes treballats.- Paper de colors i retoladors.- Rellotge de sorra.
DURADA 1 sessió (1 hora)
PERIODICITAT 1 cop al mes, però variant una mica l'activitat .
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Aquesta activitat es pot portar a terme a diferents cicles, introduint alguna modificació.· C.I. C.M.: es pengen dibuixos dels personatges a diferents llocs de la biblioteca. Cada dibuix tindrà a sota una ratlla de color. Els contes als quals pertanyen aquests personatges es posaran al prestatge que tingui el mateix color que hi ha a sota del dibuix ( els colors es trien aleatòriament ex: verd- animals, rosa- princeses… ). Es dóna un temps per relacionar personatge i llibre.· C. Superior: es preparen diferents fitxes amb llistats de títols i els seus autors corresponents. Es pot fer servir també paper de colors i associar els temes als colors. Els nens poden triar el color i començar pel tema que més els agradi.
COMENTARIS No ha estat possible realitzar aquesta activitat.

CEIP RIBATALLADA DATA:
NIVELL:TERCER D' E.P. ÀREA:Llengua Catalana
OBJECTIUS Compartir el gust per la lectura.Aprendre a llegir pels altres.Aprendre a distingir les possibilitats expressives dels textosAprendre a utilitzar diferents estratègies expressives.
CONTINGUTS Selecció del tipus de text més adequat.Fer una lectura comprensiva.Llegir bé perquè els altres ens entenguin.Apropar-nos als companys d'altres cicles.
MATERIAL Contes infantils
DURADA L'activitat de lectura al parvulari té una durada de 10-15 minuts.
PERIODICITAT Cada setmana una parella va a llegir a parvulari.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT En primer lloc una parella va a la biblioteca a fer la tria del conte tenint en compte les recomanacions que s'han anat treballant a la classe. Amb la mestra acaben de decidir si la tria ha estat prou encertada.Els nens fan una lectura silenciosa tenint en compte que han de comprendre molt bé tot el que llegeixen. Posteriorment acorden què llegirà cadascú. Durant uns dies "s'entrenen" llegeixen el conte a l'escola i, si volen, a casa seva. Es dediquen dues sessions, i si cal més, a fer una lectura en veu alta davant del grup de companys de la seva classe. Quan acaben de llegir els companys demanen la paraula per intervenir i donar la seva opinió respecte a diferents aspectes de la lectura, que s'han anat treballant, entonació, to de veu, claredat, actitud dels lectors...Quan arriba el dia van a la classe de parvulari. La mestra i els nens els esperen asseguts en rotllana. Una altra parella els acompanya i fa una fotografia.Quan acaben la lectura tornen a la classe on comentem com els hi ha anat, quines sensacions han experimentat, ... Posteriorment fan un treball escrit a partir de la fotografia.
COMENTARIS És una activitat que fan amb il·lusió i que afavoreix una conversa a l'entorn de la lectura, de les sensacions, els records, les pors...

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès