PUNTEDU : INTERCANVI MATERIALS - C.S.
FITXA DE SEGUIMENT
 

CEIP JOAN SALLARÈS I PLA DATA:22-3-07
NIVELL: cicle superior ÀREA: Comprensió escrita i expressió oral
OBJECTIUS - Incitar a la lectura.
- Estimular la imaginació i la intuició.
CONTINGUTS Incitament a la lectura i estimulació de la imaginació i la intuició.
MATERIAL Cartolines amb l'argument d'uns llibres i cartolines amb el títol dels mateixos llibres.
DURADA Una sessió d'una hora.
PERIODICITAT Trimestral
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Es reparteixen les cartolines entre els nens i les nenes, les llegeixen en silenci i han d'aparellar-se: qui té un títol amb l'argument corresponent. S'asseu cada parella junta i fan una lectura oral de les targetes.
COMENTARIS És una activitat interessant perquè, sobretot els que tenen les cartolines amb els arguments, han de fer una bona lectura i han de fer servir la imaginació per tal de trobat la cartolina que li correspon (hi ha títols que són molt clars, però n'hi ha que no tenen res a veure).


CEIP AGNÈS ARMENGOL DATA:març 2006
NIVELL: primària ÀREA: eix transversal
OBJECTIUS Motivar els nens en l'hàbit lector· Conèixer contes de diferents cultures· Incentivar els infants a conèixer, a través de la lectura, diferents cultures
CONTINGUTS El conte· El teatre: la dramatització· Recerca, per mitjà de diferents vies, de contes de diferents cultures· Elaboració dels decorats i del material visual· Explicació dels diferents contes· Interès i motivació per l'activitat· Importància i interès per l'hàbit lector
MATERIAL Els diferents decorats i el suport visual que els diferents alumnes, amb la col·laboració del mestre, vagin elaborant.Els diferents contes explicats.
DURADA 1 trimestre (elaboració i escenificació final dels contes)
PERIODICITAT 6 sessions de 2 hores i la cloenda final (2 hores).
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Donat que a la nostra escola hi ha una diversitat cultural molt important, es pensa una activitat per potenciar aquest aspecte, i per tal que la diversitat sigui vista com un enriquiment i no pas com un hàndicap.El mestre proposarà que els nens busquin un conte del seu país d'origen, donant un seguit de pautes (internet, famílies, biblioteca...); els alumnes es prepararan en petit grup l'escenificació del conte triat i proposaran als "espectadors" un seguit de material per motivar en el coneixement del conte en concret i de les diferents cultures. Finalment, els contes s'escenificaran al teatre de l'escola per tota la primària.
COMENTARIS Seria interessant un treball en les diferents àrees (a plàstica elaborar el decorat, el suport visual...; a informàtica, es pot elaborar un power-point...) per tal que resulti més engrescador i entenedor.

COL·LEGI JESÚS SALVADOR DATA:9-3-06
NIVELL: Cicle Superior ÀREA: Llengua
OBJECTIUS Desenvolupar la capacitat creativa- Fomentar l'expressió oral- Descobrir la vida d'altres països i cultures
CONTINGUTS Localització d'informació- Expressió oral- Continuació d'una història
MATERIAL Burgas, Àngel; Petites històries del globus(qualsevol de les històries)
DURADA 2 sessions de 45m
PERIODICITAT etmanal
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Lectura del relat curt per part del mestre, fins el començament del desenvolupament d'aquest relat; no acabar de llegir-lo- A mitja lectura parar i deixar que els nens continuin el relat lliurement- Acabar de llegir el relat- Veure les semblances i diferències amb el relat verídic i l'inventat- Preguntar als nens què saben del país del qual parlem- Establir un petit diàleg amb ells- Buscar documentació sobre el país del relat - Posada en comú
COMENTARIS Aquesta activitat es pot fer amb qualsevol tipus de narració, sempre que sigui breu i en qualsevol llengua. Quedareu sorpresos de la capacitat d'imaginació que tenen els nens si els orienteu cap a un desenllaç totalment diferent del que té la història real.

CEIP PAU CASALS DATA:
NIVELL:C.M. i C.S. ÀREA:Llengua
OBJECTIUS Reconèixer diferents contes populars i els seus personatges.· Relacionar títols d'obres conegudes amb els seus autors.· Donar a conèixer de manera més divertida el món de la lectura
CONTINGUTS Els contes populars.· Literatura infantil i juvenil.
MATERIAL Recull de contes populars.- Recopilació de lectures adients a l'edat dels nens.- Fitxes.- Dibuixos de personatges coneguts.- Objectes que es puguin relacionar amb els contes treballats.- Paper de colors i retoladors.- Rellotge de sorra.
DURADA 1 sessió (1 hora)
PERIODICITAT 1 cop al mes, però variant una mica l'activitat .
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Aquesta activitat es pot portar a terme a diferents cicles, introduint alguna modificació.· C.I. C.M.: es pengen dibuixos dels personatges a diferents llocs de la biblioteca. Cada dibuix tindrà a sota una ratlla de color. Els contes als quals pertanyen aquests personatges es posaran al prestatge que tingui el mateix color que hi ha a sota del dibuix ( els colors es trien aleatòriament ex: verd- animals, rosa- princeses… ). Es dóna un temps per relacionar personatge i llibre.· C. Superior: es preparen diferents fitxes amb llistats de títols i els seus autors corresponents. Es pot fer servir també paper de colors i associar els temes als colors. Els nens poden triar el color i començar pel tema que més els agradi.
COMENTARIS No ha estat possible realitzar aquesta activitat.

CEIP SANT JULIÀ DATA:20, 21 i 22 de febrer
NIVELL:6è ÀREA:llengua catalana, tutoria i plàstica
OBJECTIUS Observar atentament cada escena del llibre.- Fixar-s'hi en els detalls de cada pàgina.- Fer una lectura comprensiva del text.- Fer lectura expressiva.- Fer hipòtesis sobre el que passarà al llarg de conte.- Inventar-se un altre conte partint de la primera imatge.- Escriure un final.- Treballar l'assertivitat.- Desenvolupar la imaginació.- Fer il·lustracions adequades al text escrit.- Treballar en grup.- Respectar les opinions dels altres. - Presentar els treballs sense faltes i amb polidesa.- Usar el diccionari.
CONTINGUTS Lectura comprensiva d'un text.- Lectura d'imatges.- Lectura expressiva dels seus treballs.- Expressió oral.- Expressió escrita.- Intel·ligència emocional.- Gust per la lectura.- Posada en comú de les idees.- Treball escrit i dibuixos acurats.- Ús del diccionari.
MATERIAL Ordinador - Canó de projecció- Pantalla- Conte: VENTURA, Antonio, La espera. Federico Delicado (Il.lustr.) Santa Marta de Tormes. López, 2.006 (adaptació)- Paper i estris per escriure, dibuixar i pintar- Diccionaris
DURADA 3 sessions de ¾ d'hora.
PERIODICITAT Diària
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT PRIMERA SESSIÓ - Títol del conte. Suggerències i aproximacions al contingut de la història. - Visionat de la primera pàgina del conte:· Observació atenta de tota la pàgina.· Lectura comprensiva en silenci.· Fer hipòtesis orals, entre tots, sobre la història.· Fer un conte, en grups, a partir de la primera pàgina del conte.
SEGONA SESSIÓ - Lectura dels contes fets en la primera sessió- Visionat de tot el conte:· Fixar-se en els detalls de cada pàgina.· Lectura comprensiva del text.· Lectura de les imatges:§ Detalls comuns i diferències a cada pàgina.§ Colors.§ Dibuixos.§ Què expressa tot això?. Què ens vol transmetre l'il·lustrador?· Contestar les preguntes:§ Què creus que li passa al nen?§ Per què és al llit?§ Què pensa ?§ Quant temps passa al llarg de la història?§ És un llibre amb una acció ràpida? Per què?§ Com et sentiries tu en aquesta situació? Per què?· Fer en grups, per escrit, el final de la història.
TERCERA SESSIÓ - Posada en comú dels treballs i dels sentiments induïts per el conte · Lectura dels contes basats en el visionat de la segona sessió.· Comentaris sobre els treballs fets (per què han acabat el conte d'una manera o d'una altra; què han pensat quan l'escrivien...)· Revisió ortogràfica dels treballs. (diccionari)· Avaluació de l'experiència a nivell oral:§ Què us ha semblat llegir un llibre de manera col·lectiva?§ Us ha agradat? Per què?§ Creieu que és positiu fer la lectura d'alguns llibres d'aquesta manera? Per què?§ Quins tipus de llibres penseu que son més adients?§ Veure només la primera pàgina, quina sensació us va provocar??§ Comentaris diversos...

COMENTARIS  

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès