PUNTEDU : INTERCANVI MATERIALS - Educació Infantil
FITXA DE SEGUIMENT
 

CEIP ARRAONA - 1 DATA:març 2006
NIVELL: E.I - 5 anys ÀREA: Intercomunicació i llenguatge
OBJECTIUS Emprar en frases senzilles l' entonació adequada a les intencions comunicatives.- Enriquir progressivament l' estructura de la frase.- Adequar progressivament el to de veu al context comunicatiu.- Descriure objectes, imatges i situacions.
CONTINGUTS Domini progressiu de la frase. L' estructura i entonació : interrogatives, exclamatives, imperatives, afirmatives i negatives.
MATERIAL Contes d' imatges. Editorial Casals. Col·lecció la formiga sàvia : l' ocell fredolic, el cuc poruc, la formiga distreta, el cucut bromista, aprendre a volar., festa grossa...
DURADA ¾ d' hora.
PERIODICITAT Setmanal.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Aquesta activitat la fem amb la meitat del grup classe. Cada alumne observa en silenci durant uns minuts, les imatges del seu conte. Passat aquest temps la mestra indica a cada nen/a que pot començar la seva explicació personal de les imatges. Mentre cada alumne va explicant el que veu o s' imagina, la resta escolta.
COMENTARIS Aquesta activitat es fa amb llibres d' imatges i es podria considerar com una interpretació més o menys lliure d' uns dibuixos. Seria com un primer pas per arribar a la lectura convencional.

CEIP ARRAONA - 2 DATA:dijous
NIVELL: E.I - 5 anys ÀREA: Intercomunicació i llenguatge
OBJECTIUS Observar i ordenar les paraules per a formar les frases.- Repetir i aprendre la frase de cada imatge després que la mestra li digui.
CONTINGUTS Domini progressiu de la frase. L' estructura i entonació : interrogatives, exclamatives, imperatives, afirmatives i negatives.
MATERIAL Fotocòpies en colors d' imatges de contes clàssics plastificades.- Frases escrites amb lletra de pal i plastificades que descriuen les imatges.- Cada una de les paraules que formen les diferents frases,
DURADA ¾ d' hora.
PERIODICITAT Setmanal.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Aquesta activitat la fem, un cop l' alumne ja té un bon nivell i certa fluïdesa en la descripció oral (activitat amb llibres d' imatges).- Primer es tracta d' ordenar els fulls del conte. Si no s' ha fet correctament la mestra ajuda al nen/a a raonar l' ordre adequat.- Quan aquesta activitat s' ha fet amb èxit es passa a ordenar les paraules que formen les frases.- Finalment si es valora que l' alumne està preparat se li pot demanar que busqui alguna paraula (primer monosíl·labs ).
COMENTARIS Els nens se senten bé després d' acabar amb èxit l' activitat i la poden ensenyar als pares quan els venen a buscar.

CEIP ARRAONA - 3 DATA:
NIVELL: E.I - 5 anys ÀREA:Intercomunicació i llenguatge
OBJECTIUS Emprar en frases senzilles l' entonació adequada a les intencions comunicatives.- Enriquir progressivament l'estructura de la frase.- Adequar progressivament el to de veu al context comunicatiu.
CONTINGUTS Domini progressiu de la frase. L'estructura i entonació : interrogatives, exclamatives, imperatives, afirmatives i negatives.
MATERIAL Contes Editorial Cruïlla. Col.lecció vull llegir: el pelut comença l' escola, el pelut fa un nou amic, l' ordinador de la Fàtima, les set cabretes i el llop, blancaneu, l' aneguet lleig.....
DURADA ¾ d' hora.
PERIODICITAT Setmanal.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT Aquesta activitat la fem amb els alumnes que comencen a desxifrar paraules.
COMENTARIS Aquesta col·lecció de contes varia la quantitat de text de les seves fulles, per tant hi ha un ordre que anem seguint. Es comença pels contes que tenen poques paraules i es va incrementant la dificultat dels textos.

CEIP ESPRONCEDA DATA:28-02-2006
NIVELL:P-3 (tutora + responsable de la biblioteca) ÀREA:Llengua catalana
OBJECTIUS Avaluar el nivell d´assoliment del color vermell treballat al llarg del primer trimestre.- Avaluar el vocabulari bàsic que surt al conte (globus, papallona, flor, paraigües i poma).
CONTINGUTS Avaluació del nivell d´assoliment del color vermell. - Avaluació del vocabulari bàsic que surt al conte: globus, papallona, flor, paraigües i poma.
MATERIAL Conte "El petit globus vermell".- Dibuixos del vocabulari esmentat per a cadascú dels alumnes que narraven el conte.- Dibuix gran fet per la mestra i pintat pels nens (es deixarà a la biblioteca com el primer conte treballat en grup).
DURADA Dues sessions de 40 minuts cadascuna.
PERIODICITAT 1 cop.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT - 1ª sessió: la mestra explica el conte a 5 alumnes a la classe. La resta d´alumnes estan a la biblioteca amb la responsable mirant i remenant llibres.- 2ª sessió: els nens van a la biblioteca amb la responsable mentre la tutora dóna els dibuixos als nens que narraran el conte i fan un petit repàs del vocabulari. Mentrestant, la resta del grup esperen asseguts en rotllana a la biblioteca fins que els altres arriben per fer l´exposició oral.
COMENTARIS Els 5 alumnes han assolit el color vermell, han explicat la part del conte que corresponia ensenyant el dibuix del vocabulari (dels 5 alumnes, n´hi ha una que l´ha explicat amb menys fluïdesa). La resta del grup ha estat atent al principi de l´explicació, després, com és un grup molt dispers, hi ha hagut manca d´atenció. Quan la mestra ha explicat el conte i l´ha ensenyat, hi ha hagut identificació del vocabulari per part d´alguns nens, sobretot dels que van explicar la història. Es tornarà a fer l´activitat en una tercera sessió per observar l´assoliment del vocabulari i de l´argument.

CEIP ESPRONCEDA DATA:28-03-2007
NIVELL:P-4 A i P-4-B ÀREA:Llenguatge verbal i Plàstic.
NOM DE L'ACTIVITAT El Nou Amic de l'Elmer. Conte tret de les 50 lectures proposades.
OBJECTIUS - Compartir les coses amb els teus companys de la classe.
- Parlar dels nous amics.
- Parlar dels amics que han marxat de l'escola.
CONTINGUTS - Els amics.
- Reflexió de la importància que té compartir totes les coses que hi ha a la classe.
MATERIAL Conte: El Nou Amic de l'Elmer. Un full A-3 amb el dibuix d'un elefant gran fet a quadrats. Colors.
DURADA 2 sessions
PERIODICITAT Un cop al trimestre o sempre que trobem un conte adient per a l'activitat.
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT -1a sessió: presentar la làmina amb la imatge d'un elefant gran fet a quadradets. Explicar que han de pintar la làmina entre tota la classe perquè a la següent sessió narrarem el conte relacionat amb el dibuix.
-2a sessió: Portarem el dibuix de la classe i els mostrarem la tapa del conte per a què vegin la similitud que hi ha entre totes dues. Ningú s'imagina qui és el nou amic de l'Elmer fins al final de l'explicació que s'apropen individualment a la persona que ho conta i descobreixen qui és.
COMENTARIS És una activitat molt gratificant que fomenta la importància de tindre amics a la classe. Els nens se senten bé després d'haver fet entre tots el dibuix compartit i portar-ho a la biblioteca.

CEIP JOAQUIM BLUME DATA:22-02-06
NIVELL: E. Infantil ÀREA: Llengua
OBJECTIUS Cercar dins el bagul del tresors de la Biblumeteca els llibres que contenen l'animal de mar que cada nivell ha escollit per a disfressar-se per carnaval. (musclos, pops, estrelles de mar )- Documentar-nos i llegir alguna curiositat sobre l'animal concret que s'ha triat.- Conèixer alguns dels llibres nous, d'E.Infantil, que ha comprat la Biblioteca.
CONTINGUTS Observació i recerca d'informació de l'animal marítim per a poder-nos disfressar per carnaval.- Lectura d'una curiositat de l'animal triat en cada nivell.- Visió i manipulació dels llibres nous.
MATERIAL Bagul dels tresors.- Llibres de consulta sobre el mar.- Llibres nous adients a E. Infantil
DURADA Una sessió de 45 minuts
PERIODICITAT  
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT En arribar els nens/es a la Biblumeteca, en Pico (la mascota) saluda i demana que seguin en rotllana al terra damunt d'uns coixins. Després de donar la benvinguda, la mascota comença preguntant què volen? I què han vingut a fer ?...En Pico i la bibliotecària juntament amb la mestra va ensenyant els llibres on surten musclos, pops o estrelles de mar. Tots els alumnes van mirant-los i la mestra llegeix en veu alta alguna de les curiositats. Es comenta col·lectivament.Acabada aquesta revisió es reparteix a cada alumne un llibre dels nous per mirar, tocar i canviar amb els/les altres companys/es.La mascota s'acomiada amb la promesa que un altre dia llegirà un conte sencer.
COMENTARIS L'activitat ha estat adequada en la durada.Els hi ha agradat veure els animals que han triat per a la disfressa als llibres.Han gaudit mirant contes.En una altra sessió serà interessant assistir en petit grup per poder seure a les cadires al voltant d'una taula i poder llegir els llibres.

CEIP LA ROMÀNICA DATA:
NIVELL: P5 I CICLE INICIAL ÀREA:Intercomunicació i llenguatge
  "L' arbre dels panellets"Joles SENNELL. CONTES LLAMINERS Editorial Baula Col·lecció:Ja sé llegir
OBJECTIUS -Gaudir de l' explicació d' un conte-Estimular la fantasia i la imaginació-Conèixer nous títols existents a la Biblioteca-Motivar l' assistència a la Biblioteca en horari extraescolar-Conèixer la tradició de la Castanyada
CONTINGUTS Història d' un nen que aconsegueix que la nit de la Castanyada li creixin panellets d' un arbre on s' han sembrat llavors de paper de diari.
MATERIAL Material per l' animació : Test, terra, paper de diari, tisores, regadora, fotografies de panellets, mirall.
DURADA 2 sessions de 45 minuts
PERIODICITAT Quinzenal
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT -1-Mirem la PORTADA :-Què hi veiueu? -Quins personatges hi ha? Descripció dels personatges. Com es diran?-On són?-Què fan?-Què significa el títol?-Canviem el títol. Busquem paraules sinònimes.-Busquem un títol que digui el contrari.Comencem a llegir:2-Personatges que surten i els seus noms.-Què us agradaria a vosaltres que us regalessin pel vostre aniversari ?-Què passarà ara ?Un cop s' acaba el treball sobre la lectura , s' enganxa un cromo amb la miniatura de la portada del conte en un àlbum de lectures.
COMENTARIS  

CEIP MIQUEL MARTÍ POL DATA: Febrer 2006
NIVELL:Educació Infantil ÀREA: Llenguatge verbal
OBJECTIUS · Reconèixer un conte.· Fer hipòtesis per descobrir el conte.· Observar els personatges de la làmina.· Adquirir vocabulari.· Fer conversa sobre el desenvolupament del conte.· Ordenar el conte mitjançant làmines.· Altres......
CONTINGUTS · El conte popular
MATERIAL · Làmines tamany A3 (o semblant) per poder penjar o passar amb el reproductor de cossos opacs, canó...
DURADA · Una sessió per la presentació del conte, ( es poden allargar les sessions per fer el dibuix, text, etc...)
PERIODICITAT · Una vegada a la setmana per l'activitat en concret. Més sessions si introduïm, dibuix del conte, frase explicativa etc......
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT · S'ensenya als alumnes una làmina, més o menys explicita, (depenent de l'edat).d'un conte que ells coneguin. Hauran de reconèixer, fent conversa, de quin conte es tracta. En cas de que amb una làmina no el reconeguin se n'ensenyarà una altra. Un cop s'hagi reconegut el conte, es trauran la resta de làmines i s'ordenaran situant-los en el temps ( abans, després...).Un cop haguem ordenat el conte, els alumnes que es vegin capaços, amb l'ajut de la mestra, l'explicaran a la resta del grup.
COMENTARIS · Es poden ensenyar dibuixos, desconeguts per ells, però que facin referència al conte.· Es pot situar el conte en l'època actual.· Fer-ne un projecte, · Inventar contes seguint l'estructura del que hem explicat...· Etc...

CEIP RIBATALLADA DATA:Març 2006
NIVELL: Parvulari i c. inicial ÀREA: Llengua Catalana
OBJECTIUS · Promoure activitats que potenciïn l'hàbit lector.· Gaudir de la lectura. Trobar el gust a escoltar i ser escoltat.
CONTINGUTS · Comprensió oral.· Esforç en l'audició i visualització.· Gust per la lectura.
MATERIAL - Un punt vermell a parvulari i cicle inicial. -Rínxols d'or. P3 -El lleó i el ratolí. P4- i P5. - L'home del sac 1r i 2n cicle inicial
DURADA Tres quarts d'hora.
PERIODICITAT  
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT En primer lloc es fa arribar un missatge a les classes signada pel punt vermell.Camí de la biblioteca hi ha gomets vermells al terra marcant el camí, quan arriben a la biblioteca es troben l'espai preparat i s'asseuen en rotllana.S'inicia l'activitat parlant del lloc on estem. Al costat de la cadira de la mestra hi ha un cofre tancat, a partir d'aquí iniciem l'activitat amb el llibre del punt vermell.Quan s'acaba els hi pregunto si volen escoltar un conte, els hi ensenyo i pregunto si el coneixen tot seguit iniciem la narració. Per acabar entre tots comentem breument la història.Acabem ensenyant el racó on hi ha els contes d'infantil i deixant que en triïn un.
COMENTARIS Aquesta activitat es va pensar per presentar i crear interès per l'espai de la biblioteca.S'ha fet pels alumnes de parvulari i cicle inicial, està previst fer-ho als cicles mitjà i superior quan acabem la setmana del monogràfic que enguany està dedicada al món dels llibres.

CRP del Vallès Occidental I- Sabadell - S. Quirze del Vallès