ACTIVITATS CICLE SUPERIOR
 

TÍTOL ACTIVITAT : “L’AMIC LECTOR” (Lectura socialitzada)

Activitat proposada per CEIP Miquel Carreras

NIVELL

Cicle superior

OBJECTIU
 • Compartir i construir col·lectivament els significats
 • Construir referents col·lectius.
 • Aprendre a comunicar oralment un text.
 • Formar un lector competent.
 • Fomentar la compressió lectora.
MATERIAL

Contes per a nens de cicle inicial

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

El primer pas consisteix en reunir-se els tutors i les tutores dels cursos implicats i el/la responsable del projecte “Puntedu”. En segon lloc, s’assignà un “amic lector”, és a dir, un nen o nena de primer a un dels cursos superiors. En tercer lloc, i un cop estan fetes les parelles, cada setmana o cada quinze dies, els nens de sisè aniran a la biblioteca i triaran un llibre o conte adequat a l’edat del seu company “petit”. Amb l’objectiu de fer una bona lectura els alumnes de sisè amb l’ajuda del/la responsable del “Puntedu”, hauran de preparar-se a consciència la lectura en veu alta, tot tenint en compte aspectes com: la pronuncia, la comprensió lectora, l’expressió oral, etc... Per últim els/les alumnes de sisè llegiran el conte al company assignat el dia que pertoqui, el qual s’establirà d’acord amb les tutors/es el dia de la reunió.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

Cal remarcar que aquesta activitat ha donat molta bons resultats als centres en el quals s’ha dut a terme, tant, pel fa a la participació (els/les alumnes grans, els agrada fer de “mestres” dels/les alumnes petits), com pel que fa a la motivació i els avenços en la lectura i l’hàbit de llegir.
També és pot portar a terme amb alumnes de cinquè i amb nens i nenes de P-5


TÍTOL ACTIVITAT: PRESENTACIÓ DE LES LECTURES:
- Haikús en temps de guerra (Miquel Martí i Pol)
- Rincón de Haikus ( Mario Benedetti)

Activitat proposada per CEIP Arraona

NIVELL

Cicle Superior de primària

OBJECTIU Acostar els nois i noies al coneixement del “ haikus” ( estrofa japonesa de 3 versos) que dos grans poetes han fet servir, com són: Mario Benedetti, en llengua castellana “Rincón de haikus” i Miquel Martí i Pol “ Haikús en temps de guerra”.
Despertar la seva creativitat i crear el seu propi “ haikús”, segons les seves inquietuds.
Crear la capsa de joc del haihús.
MATERIAL

-- Els dos llibres citats al títol de l’ activitat:- Haikús en temps de guerra i -Rincón de haikus.
-- Papers de colors ( per escriure els haikús ).
-- Plàstic de plastificar.
-- Cinta velcro.
-- Una capsa.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

-- A la primera sessió els alumnes llegeixen els haikús dels dos poetes, amb atenció.
--
A la segona sessió la mestra de la biblioteca els proposa el joc de la capsa dels haikús que consisteix en llegir un haikús i endevinar qui l’ ha escrit. Abans de començar el joc, es recorda als alumnes que Mario Benedetti escriu en castellà i Miquel Martí i Pol en català a més se’ls explica que per complicar una mica el joc ella mateixa ha escrit uns quants haikús i que ha fet servir ambdues llengües.
--
A la tercera sessió es proposa als alumnes escriure el seu propi haikús.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

És una manera d’ acostar els joves a l’ expressió dels seus sentiments, en només 17 síl·labes (3 versos , el primer de 5 síl·labes, el segon de 7 síl·labes i el tercer de cinc síl·labes ).


TÍTOL ACTIVITAT: Recerca després de la lectura

Activitat proposada per CEIP La Concòrdia

NIVELL Cinquè d’E.P.
OBJECTIU

-Relacionar la lectura lúdica amb la recerca d’informació sobre aspectes importants que trobem al text.
-Ampliar la informació que ens donen les lectures sobre fets de la nostra societat i/o de la nostra història.

MATERIAL

-Llibre de lectura: HARO, Joaquim. “Quinito..., quin curs el teu!” Ed. Barcanova.
-Material de consulta:

 • Gran Enciclopèdia Catalana. Volum 7.
 • Enciclopèdia del Club Super 3. Volum 13
 • Cercador Google.
 • Wikipèdia.
-Altres consultors informàtics que poden triar els/les alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

1ª Sessió: Es comença la lectura col·lectiva del llibre (un paràgraf cada alumne/a, + ó -). A les primeres pàgines es posa de manifest que el protagonista (Quinito) viu en una colònia industrial. Aleshores, preguntem si algú en té informació sobre aquest tipus de comunitats. Pocs nens i nenes saben o recorden de què es tracta. A partir d’aquest moment es fan grups de treball (cinc nens/nenes per grup) per començar la recerca d’informació i es reparteixen les tasques.
2ª Sessió: Cada grup, a través del seu representant, exposa què ha esbrinat sobre el tema proposat.
A partir d’aquí es pot obrir un debat sobre els avantatges i els inconvenients de viure en colònies industrials per arribar, possiblement, a entendre per què van desaparèixer.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

No s’acoten les fonts d’informació; cada grup decideix per si mateix quin material pot consultar.
Demanem que les diferents aportacions siguin complementàries. Les exposicions són orals però poden ser il·lustrades si el grup de treball ho creu convenient.


TÍTOL ACTIVITAT: De còmic a conte.

Activitat proposada per CEIP Joan Sallarès i Pla

NIVELL

Cicle superior

OBJECTIU Motiva rels nens en l’hàbit lector.Fer lectura silenciosa d’un còmic. Escriure un conte a partir del còmic. Llegir-lo en veu alta.
MATERIAL Revista Cavall Fort.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es reparteix un Cavall Fort a cada nen i nena perquè el fullegin una estona. Desprès tots llegeixen el còmic de la contraportada i l’han de passar a conte en un full. Al final cadascú llegeix el seu conte.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

Aquesta activitat pot ser una mica llarga i pot durar dues sessions. També es podria fer al Cicle mitjà, més aviat a quart.


TÍTOL ACTIVITAT : RECERCA D’INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT CIENTÍFIC

Activitat proposada per CEIP Joaquim Blume

NIVELL

Cicle superior - 6è

OBJECTIU

-- Saber localitzar els llibres de coneixement dins la biblioteca.
-- Saber escollir el llibre adient per trobar la informació necessària.
--
Aprendre a consultar diferents tipus de llibres de coneixement.

MATERIAL

Llibres de Coneixement: Enciclopèdies, diccionaris de la llengua catalana i castellana, diccionaris de sinònims i antònims, diccionaris bilingües (català-castellà i català-anglès), llibres de biografies, llibres de dites catalanes, llibres de locucions i frases fetes…
Per al joc: 10 o 15 preguntes, cadascuna escrita en fulls de tres colors diferents. Si se’n fan 15, podríem fer 5 preguntes de cada color.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

- Repassem tots junts la ubicació dels llibres de coneixement i el tipus de contingut que els caracteritza.
-
Expliquem les normes del joc que realitzaran.
-
Descripció del joc:
Es tracta de resoldre 10 o 15 preguntes (escrites individualment en fulls de tres colors diferents) en grups de 4 nens/nenes. Cada grup haurà de contestar les mateixes preguntes, però se’ls proporcionaran en diferent ordre per tal que els grups no coincideixin en l’ús dels diferents llibres. Guanyarà el grup que acabi més aviat.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

- És una activitat per a fer en grup desdoblat ( meitat de grup-classe).
-
Prèviament cal que a les aules s’hagi treballat l’ús i el maneig dels diccionaris, especialment el de sinònims i antònims.
-
El Joc pot variar la temàtica en funció de les preguntes que es proposin. He escollit en concret aquest àmbit perquè és l’any de la Ciència.
-
Expressament no és un objectiu d’aquesta activitat que els alumnes facin la recerca a través d’internet.

PREGUNTES DEL JOC

Què vol dir verificar ?

Escriu un sinònim de la paraula hipòtesis.

A quin any es va descobrir la penicil·lina ?

Quin és el significat de la paraula anglesa “ scientist”?

Com es diu en castellà “ estalvi energètic” ?

Què va inventar Edison ?

Com es diu “ experiment” en anglès?

Busca una dita catalana que parli de la Ciència.

Quins són els passos necessaris per a fer una investigació segons el mètode científic ?

Busca diferents mètodes de conservació d’aliments.

Com es diu “ llevat” en castellà?

Com es diu “ greix “ en castellà ?

Quin és l’antònim de la paraula “ microscòpic” ?

Qui va ser Madame Curie? A quin any va néixer? A quin any va morir?

Què és una dissecció?


TÍTOL ACTIVITAT: Crítics literaris

Activitat proposada per CEIP La Floresta

NIVELL

OBJECTIU Lectura voluntària i reflexió sobre el que els ha suggerit la lectura.
MATERIAL

-- 4 - 5 llibres adequats als diferents nivells de la classe: "El regne de Kensuke", "La màquina pensant", "Històries de por", "Hi ha un nen al lavabo de les nenes", "Charlie i la fàbrica de xocolata".
-- Mapa lector on els nens/es puguin ubicar el llibre llegit segons els sentiments que els hagi provocat.
-- Una capsa gran decorada com un regal on hi posem tots els llibres.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Un cop preparada la capsa, venen els nens a la biblioteca, seuen en rotllana al voltant de la capsa i els llegim, o bé un capítol d'un dels llibres, o un conte qualsevol. Després els expliquem per sobre de què va cada llibre i els donem el mapa lector. El delegat de la classe es compromet a portar el control dels llibres. Quedem per un dia de retorn per fer-ne la tertúlia. Els donem un parell de mesos o més depenent de la seva demanda, ja que de vegades n'hi ha que engeguem a llegir una mica tard.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

És una activitat que els agrada molt però molt difícil de preparar. S'han de llegir molts llibres, s'ha de preparar molt bé la presentació,... i el temps que tenim és el que és. Aquest curs volem fer-ho també a 5è.


TÍTOL ACTIVITAT: EL SECRET DE LA BIBLIOTECA

Activitat proposada per CEIP Miquel Martí Pol

NIVELL
OBJECTIU
 • Conèixer el sistema d'ordenació dels llibres.
 • Introduir el concepte de classificació decimal a partir del primer número de la CDU.
MATERIAL
 • “Exploradors de biblioteques”: fulls pel formador de 3r i 4t curs sobre “EL SECRET DE LA BIBLIOTECA”.
 • Uns quants llibres de la biblioteca: atles, enciclopèdia, un conte d'EI...
 • Fitxa número 4 dels “Exploradors de biblioteques”.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

 • Conversa sobre si sabem com estan ordenats els llibres, per què uns tenen gomet i altres no, què signifiquen els números i les lletres...
 • Lectura de text “El secret de la biblioteca”.
 • Busquem als prestatges si els llibre estan ordenats així i llegim quins apartats té cada número.
 • Col.loquem entre tots els llibres que tenim a la taula.
 • Fem la fitxa número 4: “Com estan ordenats els llibres?”

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

 • Es pot fer una activitat semblant a partir del llibre “El secret de la bibliotecària”.
 • Es pot fer un joc de pistes

TÍTOL ACTIVITAT: Preparació d’obres de teatre per parelles.

Activitat proposada per CEIP Font Rosella

NIVELL 3r cicle (CS) 1r curs (5è)
OBJECTIU
 1. Respectar l’opinió del company.
 2. Saber treballar en grup.
 3. Crear una obra de teatre imaginària.
 4. Gaudir de la producció pròpia del grup.
 5. Representar l’obra pel grup classe.
MATERIAL
 1. Utilització de les TIC per la presentació del text de l’obra teatral.
 2. Vestuari per disfressar-se.
 3. Decorats

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Per escriure les obres de teatre es posen per parelles. Han d’intervenir un mínim de 4 personatges. Són fictícies, lliures, gens pautades, per tal de potenciar la creativitat dels alumnes. La professora atén els dubtes de tots els grups. Passen els treballs a l’ordinador. La professora els llegeix i els corregeix.
A continuació, a classe de nou, ells llegeixen els treballs per parelles i es comenten amb la resta del grup per decidir quantes obres poden ser representades i fer un calendari. Els decorats i les disfresses són voluntaris i els fan a casa.
El tutor assisteix a la representació i entre ell i la dinamitzadora fan fotos i enregistren les obres. Per acabar es fa una sessió a l’aula d’audiovisuals per veure i comentar el resultat final (autoavaluació i coavaluació).

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

És una activitat dinamitzadora de la lecto-escriptura, que es realitza durant tot el curs (¾ d’hora setmanals).
L’activitat està pensada per un grup força homogeni, amb molta motivació, responsables, amb una actitud positiva envers l’aula, molt treballadors i sense líders.


TÍTOL ACTIVITAT : ELS CONTES DE POR

Activitat proposada per CEIP Cifuentes

NIVELL

CICLE SUPERIOR

OBJECTIU
 • Familiaritzar als nens sobre la tradició d'aquest tipus de contes.
 • Parlar sobre les nostres pors.
MATERIAL

“ Històries de por” Angela Sommer-Bodenbury . Ed Bromera
Altres llibres de por:
“Relats de fantasmes” Ed Vicens Vives
“ El gran llibre de la por 20+1 relats per tremolar” EdParramón

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

 • Creació d’ ambient, foscor, espelmes....
 • Lectura per part dels nens i alguns fragments per la mestra.
 • A l’acabar conversa sobre el capítol del llibre que hem llegit i sobre el que ens ha suggerit.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

És un tema que els engresca, i sembla mentida com van sortint totes les seves pors i els temes que els preocupa (malalties, mort...). Vaig començar la lectura del primer relat del llibre per la festa de la Castanyada i a l’acabar la sessió em van demanar de continuar amb els següents relats del llibre.


TÍTOL ACTIVITAT: CONTES PER TELÉFON Gianni Rodari
*Treball del llibre estructurat en vuit sessions
Activitat proposada per CEIP ANDREU CASTELLS

SESSIÓ 1 DESCOBRIM EL LLIBRE

NIVELL

OBJECTIU
 • Emprar la lectura com a font de plaer, d’ informació i d’ aprenentatge, i com a mitjà de perfeccionament i d’ enriquiment lingüístic i personal.
 • Dotar l’ alumnat de les eines bàsiques per obtenir informacions.
 • Habituar l’ alumnat a emprar la biblioteca amb finalitats recreatives, informatives i d’ educació permanent.
MATERIAL

Disposar de l’ aula d’ informàtica

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Conversa amb els alumnes sobre el llibre que tots plegats haurem de llegir i descobrir que ens amaga.
Parlem de l’ autor, què en sabem, quines altres obres coneixem d’ aquest...
I per tal de conèixer més detalls ens apropem a l’ aula d’ informàtica per esbrinar qui és en GIANNI RODARI.
Cada alumne cerca ... és un bon moment per veure quines estratègies fan servir, quins cercadors utilitzen i les dificultats que alguns alumnes poden presentar.
Es recull la informació sobre la biografia d’ en Rodari i es comenta el que han descobert , on s’ ha trobat més informació , en quina Web, com s’ ha arribat, ..
Entre tots descobrim aspectes rellevants de la seva vida i obra, es demana que en facin un resum de la informació trobadai aprofitant l’ estada a l’ aula d’ informàtica cada alumne elabora la fitxa tècnica del llibre.
També es demana que es llegeixin a casa els primers tretze contes.

COMENTARIS o SUGGERIMENTS

Va bé preparar-se la cerca d’ en Rodari per complementar les cerques dels alumnes

SESSIÓ 2 i 3 CONTES PER A JUGAR

OBJECTIU
 • Descobrir la importància d’ altres tipus d’ expressió gràfica, a més de l’ escrita, per comunicar-se .
 • Adornar-se de les possibilitats lúdiques del llenguatge .
 • Donar valor a una presentació correcta de les produccions personals.
 • Treballar en equip
MATERIAL

Cartolines, fulls, retoladors, colors..
Disponibilitat de l’ aula d’ informàtica.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es passa a comentar la lectura dels contes , que els ha semblat, s’ esperaven aquests tipus de contes, que els sembla...
A continuació es demana que per parelles triïnun conte dels llegits i preparin una activitat tipus joc per la resta de companys.
Una vegada s’ ha fet la tria , cada parella pensa tenint en compte el tipus de conte quina és l’ activitat que es pot proposar.
La següent sessió juguem amb les diferents propostes.
PROPOSTES SORGIDES PELS ALUMNES :
El caçador que no estava de sort : Jeroglífics amb els noms d’ aus.
La velleta que comptava els esternuts :Frases fetes il.lustrades , descobrir la frase feta que s’ amaga.
La passejada d’ un distret : Sopa de lletres amb parts del cos.
L’ edifici que calia trencar : Reconstrucció del conte ( fragments)
El castell gelat : Descobrir noms de gustos a partir de la barreja de les lletres del nom original maduixadaxiuma
El país sense punta : Amb pistes descobrir objectes que punxen
El país amb el des al davant : Cartonets amb paraules antònimes : cordar-descordar
L’ Alícia capitomba : Amb les lletres CAPITOMBA crear paraules noves.
El camí de xocolata : Cerca si els noms de Bari, Morfetta i Barletta són ciutats italianes, amb l’ ajut d’ un atles.
Els homes mantega : Una nevera que en obrir la porta apareix unencreuatamb noms d’aliments que poden haver en una nevera.
Brif,bruf,braf :embarbussaments
Qui vol comprar la ciutat d’ Estocolm? : Fotografies de monuments típics europeus i associar-los a la ciutat on es troben.
* Es demana per la propera sessió llegir els 25 contes següents.

SESSIÓ 4/5 DRAMATITZEM CONTES D’ EN RODARI

OBJECTIU
 • Emprar la lectura com a font de plaer, d’ informació i d’ aprenentatge, i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.
 • Habituar l’ alumnat a emprar la biblioteca amb finalitats recreatives, informatives i d’ educació permanent.
 • Treballar el llenguatge des de la vessant expressiva incorporant el gest , l’ expressió corporal,el ritme, la intensitat de la veu, la mirada... per comunicar-nos.
MATERIAL

Teléfon .

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es comenta la lectura del contes , quins ens han agradat més, quins ens han resultat més divertits...
Es distribueixen per grups de quatre i escullen dos-trescontes i es preparen una representació ràpida del conte, poden introduir més diàleg si convé.
Es demana que es continuï la lectura del llibre amb els 15 contes següents

SESSIÓ 6 /7 SESSIONS DE LECTURA / COMPRENSIÓ

OBJECTIU
 • Emprar la lectura com a font de plaer, d’ informació i d’ aprenentatge, i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.
 • Llegir textosper extreure’ n informació concreta.
MATERIAL Fulls amb activitats dels diferents contes

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es comenten els quinze contes llegits, voluntàriament surten a explicar-los, a exposar dubtes, altres finals que han pensat...
A continuació es presenten unes activitats per fer a partir ‘ aspectes de lèxic, comprensió ,...
La sessió 7 té el mateix funcionament , es fa amb els 10 següents.

SESSIÓ 8CLOENDA

OBJECTIU
 • Emprar la lectura com a font de plaer, d’ informació i d’ aprenentatge, i com a mitjà de perfeccionament i enriquiment lingüístic i personal.
 • Procurar mantenir una entonació, velocitat, pronunciació i un ritme adequats quan es llegeix en veu alta.
 • Fomentar el ser crítics .Saber donar opinions i arumentacions.
MATERIAL Recull de les valoracions dels alumnes.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

Es llegeixen en veu alta els darrers contes.
Es fa una valoració del llibre, impressions, què esperàven, ....


TÍTOL ACTIVITAT: CLASSIFIQUEM

Activitat proposada per CEIP LA ROUREDA

FITXA DE BIBLIOTECA

Nom..................................................................................Data..........................................

DE GRAN A PETIT: CLASSIFIQUEM DEL GENERAL AL PARTICULAR

Per trobar informació a la biblioteca,convé buscar al catàleg per matèries,amb paraules ben precises. De vegades,si no trobem informació sobre una matèria concreta hem de buscar per paraules més genèriques – podríem dir-ne més amples-, que hi tenen a veure.
1 Agrupa els termes següents en cinc grups i busca una paraula més genèrica per denominar cada grup, com a l’exemple.
Pintura,gat,avió piano,escacs,violí, parxís, mico, tren, escultura, dibuix, trencaclosques, saxofon, bicicleta, clarinet, cavall, camió, guitarra, escarabat.

TERMES

GRUP

Taula,cadira,sofà, armari

Mobles

   

2-Omple els buits d’aquest quadre i tingues en compte que el terme més ampli anirà a dalt de tot i els termes més concrets més avall.
JOCS DE PILOTA, TENNIS, SALT D’ALÇADA, GIMNÀSTICA, DIVERTIMENTS – JOCS - ESPORTS, BÀSQUET, APARELLS, EQUIP.

ESPORTS

EDUCACIÓ FÍSICA

 

INDIVIDUAL

 

ATLETISME
 
FUTBOL
 
PING- PONG
 
AERÒBIC
 
JAVELINA

3-Omple els buits d’aquest quadre,observa que els números de la CDU es van subdividint a mesura que les matèries es van fent més concretes.
BATRACIS 597.6, RATOLÍ, MAMÍFERS 599, GRANOTA,TRITÓ, ANIMALS 59, XIMPANZÉ.

CIÈNCIES 5

PEIXOS 597

EDUCACIÓ FÍSICA

AMFIBIS
597.6

ROSEGADORS
599.3

SIMIS
599.8
SALAMANDRA
 
GRIPAU
ESQUIROL
 
GORIL·LA

4-Completa aquest quadre amb la matèria o la CDU, segons convingui.

CDU

MATÈRIA

78

CIÈNCIES SOCIALS

MANUALITATS

608

52

BIOGRAFIES

9(12)

GEOGRAFIA

59

ENCICLOPÈDIES


TÍTOL ACTIVITAT: Treballem les endevinalles a cicle superior

Activitat proposada per CEIP Onze de Setembre

NIVELL Cicle superior
OBJECTIU Treballar les endevinalles de manera lúdica a partir d’un llibre publicat
MATERIAL

Llibre: “Cosari” J.F. Delgado. Ed. Baula. Fer fotocòpies del text i de les imatges per separat i tot plastificat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

 • Es presenta el llibre d’endevinalles ensenyant-lo als alumnes, s’explica el funcionament, com s’ha de fer per endevinar la solució.
 • Es pot treballar individualment o en grup.
 • Es poden fer dos grups d’alumnes. Un grup té les imatges i l’altre els dibuixos, comencen els del text a llegir i cal endevinar a quin dibuix correspon.
 • Es pot fer per parelles, deixant el text en una taula, anar passant, s’apunten les solucions i guanya l’equip que més n’endevina.
 • Cal remarcar la importància d’una lectura clara per tal que s’entengui el significat, per això cal preparar la lectura, que s’ho llegeixin en veu baixa i entonin al llegir i segueixin la puntuació.
 • També es pot fer endevinalles entre tots.


 • TÍTOL ACTIVITAT : El Gran llibre de la Por

  Activitat proposada per CEIP Miquel Carreras

  NIVELL

  Cicle superior

  OBJECTIU
  • Conèixer les característiques bàsiques que defineixen el gènere del terror.
  • Reconèixer els elements característics del gènere: els temes, els escenaris, el llenguatge.
  • El tractament literari de la por i el terror: el relat curt i el conte.
  • Llegir un llibre comú per a tots de forma guiada i compartida.
  • Relacionar allò que es llegeix amb el context narratiu i amb la pròpia experiència.
  MATERIAL

  El Gran Llibre de la porED: Parramón

  DURADA 1 sessió, (si és fa tota la seqüència didàctica 3 sessions)
  PERIODICITAT 1 cop per setmana

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  - Amb els llums apagats i les persianes abaixades, per crear l'ambient, la mestra llegeix el conte amb molta entonació per crear una atmosfera de por i misteri.
  - Un cop llegit el conte:

  • Fer un col·loqui sobre els trets característics del gènere del terror: la creació d’ambients i d’atmosferes suggeridores, la tria de personatges inquietants i la utilització d’una estructura ascendent que porta cap a un final inesperat.
  • Fer un col·loqui sobre la por: per què té por el protagonista, a què té por... I nosaltres, a què tenim por i per què, és dolent o bo tenir por?...
  - Buscar informació sobre l’autor del relat per després fer un mural i penjar-lo a la biblioteca.

  COMENTARIS o SUGGERIMENTS

  Pel que fa a l’activitat de buscar informació biogràfica de l’autor i de la seva obra. Es realitzarà en les dues següents sessions, d’aquesta manera queda lligada la seqüència didàctica.
  Els objectius d’aquesta activitat són:

  • Extreure les idees principals en una recerca d’informació
  • Estudiar els nostres objectius en llegir diferents textos: llegir per plaer, llegir per cercar informació, llegir per aprendre, etc.

  TÍTOL ACTIVITAT: MAPA LECTOR

  Activitat proposada per CEIP LA FLORESTA


  TÍTOL ACTIVITAT: Nadal,”El meu desig és....”

  Activitat proposada per CEIP Roureda

  NIVELL Des de P-5 a 6è de primària
  OBJECTIU
  • Celebrar el Nadal.
  • Fer de la biblioteca un lloc de trobada
  • Fer una activitat entre tots i gaudir del resultat
  MATERIAL
  • Cinta de “Nadal” una mica ample
  • Etiquetes grosses de paper gruixut
  • Retoladors
  • Pistola d’etiquetar (el plàstic)

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  A la biblioteca penjarem (es pot donar la forma que es vulgui) la cinta de Nadal. Els nens/es que fan biblioteca, en aquesta hora, podran dedicar un poema o desig als altres i el penjarem a la cinta.
  Els nois i noies de cicle superior ho podran fer a les hores de pati/préstec.
  Cal dir que dies abans també posarem diversos llibres relacionats amb aquestes dates a l’abast de tothom per poder anar preparant l’activitat.


  TÍTOL ACTIVITAT: UN NOM PER LA CLASSE

  Activitat proposada per CEIP Sant Esteve

  NIVELL Tots
  OBJECTIU
  • Donar a conèixer diferents personatges de contes o de la literatura infantil i juvenil.
  • Relacionar-los amb les obres en que apareixen i amb l’autor.
  • Cercar informació sobre cada personatge per treballar a la classe i a la biblioteca
  MATERIAL
  • Contes, webs...

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  Periodicitat: anual, al mes de setembre. Durada: dues sessions de 45 min. Agrupament: mig grup.
  A la primera sessió parlarem del personatge, explicarem el conte o buscarem el llibre juvenil per referenciar-lo i saber qui és l’autor.
  Els convidarem a buscar material divers sobre el tema des de llibres que tinguin a casa a ninots… per tal de fer una exposició a la classe
  Posteriorment cada alumne farà un punt de llibre amb el seu personatge.
  A la segona sessió es parlarà del que han trobat i es proposarà la lectura del llibre tot fent-ne un tastet per part de la bibliotecària.

  COMENTARIS o SUGGERIMENTS

  • Aquesta motivació podria durar també el mes d’octubre, segons el que opini cada tutor, ja que cal donar-ne continuïtat a les aules
  • A Ed. Infantil tenen uns temes proposats des de fa anys i mantindran els que tenen.

  TÍTOL ACTIVITAT : EL PERSONATGE MISTERIÓS

  Activitat proposada per CEIP Sant Esteve

  NIVELL

  CM, CS

  OBJECTIU Descobrir la vida i l’obra d’un determinat personatge, tant real com fictici. Practicar la cerca d’informació com a comprovació d’hipòtesis.
  MATERIAL

  Cartolina per al mural, fulls amb les pistes,targetes de resposta, bústia.

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  Aquesta activitat està pensada sobretot pels alumnes de CM i CS. Els mestres trien cada mes un personatge relacionat amb el tema que s’està treballant o bé amb contes, novel·les, autors, pel·lícules... coneguts pels alumnes.
  En un mural a la part exterior de la biblioteca (o a l’entrada de l’edifici) es van posant pistes que fan referència al personatge del mes, una pista cada dia. Amb l’ajut de les pistes els nens van descobrint de quin personatge es tracta. Quan tenen la resposta han de fer la comprovació amb els documents que hi ha a la biblioteca (enciclopèdies, cartells, revistes, fotografies, dossiers de pel·lícules...).
  Finalment han d’omplir la targeta de resposta i dipositar-la a la bústia.
  Aquesta activitat també es pot fer amb tot el grup, ajudant-los a revisar i a comprovar les pistes.
  Durada: Una o dues setmanes, depenent de les pistes.

  COMENTARIS o SUGGERIMENTS

  Si es creu oportú es pot fer una versió pel CI amb personatges de contes coneguts pels nens.
  Una altra possibilitat és que els alumnes de sisè, en petits grups, a l’hora de biblioteca col·laborin en la tria dels personatges adequats per CI i en l’elaboració de les pistes.
  Aquestes es penjaran a l’entrada del CI.


  TÍTOL ACTIVITAT: NORMES PER LA BIBLIOTECA

  Activitat proposada per CEIP Juan Ramón Jiménez

  NIVELL

  Cicle Superior

  OBJECTIU

  Saber estar en una biblioteca

  MATERIAL

  -- Càmara digital
  -- Ordinador amb programa Power Point

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  L’activitat requereix diverses sessions curtes.

  • Els alumnes inicien la sessió fent un recull de normes entre tots pel bon funcionament de la biblioteca. La bibliotecària després en fa una selecció i les reparteix per parelles o trios en que hauran de pensar com representar-la.
  • Els alumnes s’asseuen o es col.loquen en els llocs on volen representar les seves normes per fer les fotos.
  • Un cop fetes les fotos es passen a l’ordinador i s’usen per confeccionar el power point. Només en fem un per grup classe.
  • Una darrera sessió serà agafar cada grup d’alumnes i gravar la veu amb les normes a la diapositiva adient.
  • Ensenyem el resultat final als alumnes de l’escola.

  COMENTARIS o SUGGERIMENTS

  Es pot fer un power point per grup d’alumnes si els nens i nenes saben fer-ne.


  TÍTOL ACTIVITAT:QUÈ SABEM DE LES BIBLIOTEQUES?

  Activitat proposada per CEIP ROUREDA

   
    1.- Si tens biblioteca a l’escola o has anat a la biblioteca pública algun cop, segurament sabràs dir quines d’aquestes frases són veritables o falses.
   

  V

  F

  A la biblioteca hi ha una sala infantil(fins a 14 anys) i una sala d’adults    
  Per entrar a la biblioteca es necessita un carnet    
  Fer servir la biblioteca és gratuït    
  Per fer-te el carnet has de pagar 1    
  Tots els llibres que consultis els has de tornar al seu lloc    
  De la biblioteca només et deixen endur els llibres: Els DVD i els CD no es presten    
  A la biblioteca pots consultar Internet    
  A la biblioteca has de mantenir silenci    
  Necessites el carnet per endur-te documents(llibres,CD,DVD...) en préstec    

  2.- Feu un volt pels prestatges i busqueu aquests materials. Ompliu la graella, copiant l’etiqueta del llom de diferents documents:
    Ex: d’un llibre de contes per a nens de 8 anys
  I2 Car
    D’una novel·la per a nois i noies de més de 13 anys  
    D’un disc compacte (CD)  
    D’un llibre de còmics de la secció infantil  
    D’un llibre de còmics de la secció d’adults  
    D’una enciclopèdia  
    D’un llibre sobre esports  
    D’un DVD de la secció infantil  
  Aquestes combinacions de lletres i números que consten a les etiquetes són les signatures que serveixen per ordenar i trobar els llibres.

   

  3.- Les biblioteques utilitzen uns sistemes d’organització propis per saber quins documents tenen (llibres, DVD, CD...) i on els tenen. Feu memòria del què us han explicat fins ara de la biblioteca, mireu-vos els cartells, els rètols dels prestatges, els lloms dels llibres... i després proveu de respondre aquestes preguntes.
  A.- Què és la signatura d’un document i per a què serveix?
  B.- Per què uns llibres porten gomets de color i uns altres porten xifres?
  C.- Quin significat tenen els diferents gomets?
  D.- I les diferents xifres? A quina matèria correspon cada xifra?
  E.- Com estan ordenades les revistes?
  F.- Com s’ho fan a les biblioteques per trobar els llibres?
  G.- Què són els catàlegs?

  TÍTOL ACTIVITAT: Recerca d’informació. Comunitats autònomes

  Activitat proposada per CEIP Sant Julià

  NIVELL

  Cicle superior 6è

  OBJECTIU

  - Implementar els coneixements sobre les CCAA que tenen els alumnes.
  - Aprofundir sobre el tema de la divisió territorial d’Espanya.
  - Buscar informació en diferents suports.
  - Elaborar la informació segons un guió preestablert.
  - Exposar la informació davant els company/es.
  - Autoavaluar la seva feina.

  CONTINGUTS

  - Comunitats autònomes a Espanya.
  - Recerca d’informació.
  - Elaboració de la informació: word/ power point
  - Exposició oral del seu treball amb suport visual.
  - Autoavaluació.

  MATERIAL

  - Internet
  - Enciclopèdies alfabètiques
  - (word i power point)
  - fulls de guió i d’autoavaluació
  - projector, pantalla i ordinador

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  - Aprofitem el tema de geografia política d’Espanya per plantejar aquest treball. Es reparteixen les CCAA entre els alumnes de la classe (17 CCAA + Ceuta ,+ Melilla+ Espanya).
  - El treball és individual, excepte Espanya, que es fa en grup de 4.
  - 1ª sessió: cada alumne /grup busca en Internet la informació que es demana en el guió i va completant les graelles. Van seleccionat i guardant la informació a la seva carpeta a l’ordinador.
  - 2ª sessió: a la biblioteca els alumnes busquen la informació que necessiten per completar el guió.
  - 3ª sessió: comencen el procés d’elaboració del treball, seguint el guió.
  - 4ª sessió: fan el muntatge de la presentació
  - 5ª sessió: els alumnes presenten el seu treball davant la classe.
  - 6ª sessió: es dedica a fer autoavaluació i posada en comú del procés del treball i coneixements.

  COMENTARIS o SUGGERIMENTS En aquest primer treball de recercadonarem més importància al procés (procediments) que al contingut.
  PAUTES PER LA RECERCA D’ INFORMACIÓ I ELABORACIÓ D’UN TREBALL O PROJECTE

  PASSOS A SEGUIR:
  1 - Què he de buscar?
  2- On trobaré la informació?
  3- He trobat la informació que necessito?
  4- Com he d’elaborar la informació?
  5- Com l’he de presentar?

  PROJECTE DE RECERCA 6è. CURS 2007/08
  ESPANYA: COMUNITATS AUTÒNOMES

  • Situació en el mapa d’Espanya de la comunitat
  • Províncies que la composen
  • Bandera i/o escut
  • Llengua/es oficials
  • Extensió de la Comunitat autònoma
  • Relleu destacable de la Comunitat autònoma
  • Població de la Comunitat autònoma
  • Economia de la Comunitat autònoma
  • Es considerada Comunitat històrica? Per què?
  • Altres aspectes que creus destacables.

  FULL D’AUTOAVALUACIÓ DELS ALUMNES

  OBJECTIU

  He augmentat els meus coneixements sobre Espanya i la divisió territorial?

  He entès les diferències entre comunitats autònomes?

  He aprés quines són les CCAA històriques?

  He trobat tota la informació sense problemes?

  La major part de la informació l’he trobat a internet?

  He trobat més informació a les enciclopèdies?
  He aprés a elaborar la informació?
  He necessitat molta ajuda per fer la feina?
  Ha estat fàcil exposar la meva feina davant els companys/es?
  Estic satisfet/a de la meva feina?
  He fruit amb aquesta activitat?
  Aspectes que puc millorar

  GRAELLA D’AVALUACIÓ PER ELS/LES MESTRES

  ALUMNE
  ASPECTES A AVALUAR
  1- CONCEPTES
  Incorporar nous coneixements sobre la divisió política d’Espanya
  2- PROCEDIMENTS
  Buscar la informació sense problemes
  Elaborar la informació
  Fer servir els instruments TIC sense problemes
  Fer una presentació acurada
  Fer una exposició oral
  3- ACTITUDS VALORS I NORMES
  Gaudir amb la feina
  Fer presentació acurada
  Reflexionar sobre el procés d’aprenentatge
  COMENTARIS:

  TÍTOL ACTIVITAT : TUTORS DE LECTURA

  Activitat proposada per CEIP Pau Casals

  NIVELL

  1r. i 6è

  OBJECTIU

  Alumnes de primer: Millora de la lectura mecànica
  Alumnes de sisè: adquisició d’hàbits de responsabilitat i millora de l’autoestima.
  Establir coneixement mutu entre alumnes d’altres edats.

  DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT

  Dimarts quinzenal de 9.30 a 10.00 el dos grups B i dimecres quinzenal de 9.30 a 10.00 els dos grups A, al llarg del segon trimestre.
  Mig grup ocuparà l’aula de primer i l’altre mig grup ocuparà l’aula de sisè, amb un professor a cada aula.
  Cada alumne de 6è tindrà assignat com a tutor de lectura a 1 ó 2 alumnes de primer, amb l’excepció del 6è.-B on un alumne de 6è serà tutor de lectura en català de dos alumnes d’incorporació tardana del propi curs. Aquesta assignació serà per tot el trimestre i la faran les tutores de primer.
  Els 30 minuts de l’activitat es dividiran en dues parts, una primera part en la que el tutor llegirà al seu aprenent un llibre que prèviament s’haurà preparat i una segona part on l’aprenent llegirà un fragment a escollir del llibre que li acaben de llegir.
  Els tutors rebran una pautes escrites i una explicació prèvia de com funcionaran les sessions i de com ha d’actuar quan el seu aprenent llegeix. En alguns casos és possible que a mesura que avancin les sessions elaborem unes senzilles pautes d’observació pels tutors.
  Els llibres que ha de llegir cada aprenent seran escollits per les tutores de primer, i seran lliurats amb antelació als tutors.

  PAUTES PER LA LECTURA DEL LLIBRE PER PART DEL TUTOR:

  - Al llarg de la lectura del llibre cal cuidar molt l’entonació per ajudar a la comprensió de l’alumne.
  - És interessant assajar aquesta lectura en veu alta a casa el dia abans.

  PAUTES PER LA LECTURA CONJUNTA:

  - Primer l’aprenent ha d’escollir la part del llibre que vol llegir.
  - Llegir en veu alta amb l’aprenent, deixant que aquest imposi el seu ritme i compartint el llibre.
  - Quan l’aprenent dubta o fa alguna errada, digueu-li la paraula correcta i feu-la repetir abans de continuar.

  PAUTES PER LA LECTURA INDIVIDUAL DE L’APRENENT

  - Quan noteu que l’aprenent es mostra segur en la lectura, indiqueu-li amb un petit copet que a partir d’ara el deixareu llegir sol en veu alta.
  - Si quan està llegint sol s’equivoca, li diu la paraula correcta i llegiu una altra vegada amb ell una estona fins que el torneu a veure segur.

  EN TOT MOMENT

  - Cada cop que l’aprenent llegeix una paraula o frase difícil, o és capaç de corregir tot sol les seves errades, cal dir-li que ho està fent bé.


  CRP del Vallès Occidental I - Sabadell - S. Quirze del Vallès
  Curs 2008-2009