Idees bàsiques del projecte eduCAT 1x1

Pàgina actualitzada pel CRP de Terrassa el


Què és

Una mica d'història

Actuacions

Com apuntar-s'hi

I Primària?

Expectatives i temors

Més informació...

Vídeos

El projecte 1x1 es va presentar a Catalunya al mes d'abril del 2009 (molt abans de la signatura del conveni amb el Ministerio de Educación del 14 de desembre de 2009).

El projecte Escuela 2.0 (que va ser aprovat en Consejo de Ministros el 4 de setembre de 2009) va aportar el finançament necessari al projecte eduCAT 1x1. Però va provocar una acceleració dels plans del Departament d'Educació. Aquest any només hi havia 76 centres implicats inicialment; els terminis del conveni signat entre el Ministerio de Educación i el Departament d'Educació permeten invertir molts diners en poc temps, per això ara s'hi poden afegir molts centres més.

Quan van començar els 76 centres només hi havia un fabricant de portàtils que va acceptar els requisits que marcava el Departament. Per això tots els ordinadors dels centres "pilots" són Toshiba. Ara ja hi ha 4 fabricants homologats (Toshiba, Acer, HP i VISA), i la seva distribució es facilita a través de diverses xarxes de botigues d'informàtica. Podeu veure en aquesta adreça les característiques dels portàtils homologats i els punts de distribució: http://imae.wikispaces.com/P1x1-EQ-PCs+homologats

De la mateixa manera, a l'inici només hi havia una editorial que va aportar continguts digitals al projecte, Digital Text. Després en van aparèixer unes quantes més.

El Departament preveu que al llarg del curs 2010-2011 TOTS els centres de secundària (1r i 2n d'ESO) s'hagin incorporat al projecte eduCAT 1x1. I que el 2011-2012 entrin els de primària (5è i 6è).