Idees bàsiques del projecte eduCAT 1x1

Pàgina actualitzada pel CRP de Terrassa el


Què és

Una mica d'història

Actuacions

Com apuntar-s'hi

I Primària?

Expectatives i temors

Més informació...

VídeosVídeo que recull les intervencions fetes per alumnes i docents d'alguns instituts que participen en el projecte Educat 1x1. (Realitzat per l'Albert Criado per a l'Educat 1x1)

  El projecte eduCAT1x1 és la versió catalana del projecte Escuela 2.0 del Ministerio d'Educación del Gobierno central.

Té tres objectius tècnics principals:
  1. Proporcionar a l'alumnat i al professorat ordinadors ultraportàtils com a eines personals de treball.
  2. Dotar totes les aules que hi participen amb pissarres digitals i xarxa local sense fil Wi-Fi.
  3. Substituir progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts per a l'alumnat.
D'aquí es deriven altres fites, més enllà dels aspectes tecnològics:
  1. Innovar els plantejaments didàctics i facilitar els enfocaments competencials,
  2. Afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat,
  3. Enfortir l'autonomia dels centres i
  4. Reduir les despeses en educació que encara han de fer les famílies

El ministre d'Educació, el Sr. Àngel Gabilondo i el conseller d'Educació, el Sr. Ernest Maragall van signar un conveni establint terminis, continguts, aportacions... El podeu consultar al DOGC del 19 de gener