Idees bàsiques del projecte eduCAT 1x1

Pàgina actualitzada pel CRP de Terrassa el


Què és

Una mica d'història

Actuacions

Com apuntar-s'hi

I Primària?

Expectatives i temors

Més informació...

Vídeos

La segona meitat del curs 2009-2010 començarà una fase pilot que consisteix en el disseny de metodologies i "bones pràctiques" a 12 escoles voluntàries de primària. Els centres participants formaran un grup de treball que treballarà les metodologies que han d'ésser aplicables en forma generalitzada als centres d'Educació Primària.

Aquesta fase s'estendrà fins al final del curs 2010-2011.

Està prevista una segona fase pilot a Primària. Els centres interessats es poden apuntar a llista d'espera que s'indica a continuació http://is.gd/8vNBy/eduCAT1x1.

El desplegament generalitzat del projecte "eduCAT 1x1" a l'Educació Primària està previst per al curs 2011-2012. Per apuntar-vos al curs 2011-2012 en cap cas us heu d'apuntar a la llista d'espera anterior.