Racó d'Experiències
 
Enllaç CDEC

Definició:

Racó d'experiències és un espai o finestra oberta a les escoles i instituts que realitzen experiències de recerca o d'innovació amb l'alumnat. En aquest espai hi podeu trobar material, notícies i enllaços relacionats amb el tema i on també hi posarem totes aquelles experiències que ens feu arribar.
Coordinació:
Centre de Recursos de Terrassa.

 

  En aquests moments posem al vostre abast aquelles experiències que els centres ens han fet arribar:
 
  Plantes aromàtiques (CEIP Torredemer)
 

Formiguer

NIVELL: E.I. i Primària

COORDINADORA: Bet Madera
PARTICIPANTS: Montse Vidal i Bet Madera

PRESENTACIÓ:
Més enllà d'una sortida pedagògica era una sortida de tota l'escola, nens, nenes i mestres!!!!. L'escola que havíem estrenat feia tot just un meset.

Els de Primària, a Can Banyeres, es quedarien a fer-hi dues nits, feien les seves colònies. Els pàrvuls hi faríen un dia. [ Més ]

   
  Comunitats d'aprenentatge (CEIP Mare de Déu de Montserrat)
 

NIVELL: E.I, i Primària.

COORDINADORA: Núria Marín i Susana Acosta
PARTICIPANTS: Tota la comunitat: pares i mares, ex-alumnes, joves del barri, estudiants universitaris, i voluntariat.

PRESENTACIÓ:
Una Comunitat d'Aprenentatge és un projecte de transformació social i cultural d'un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una Societat de la Informació per a totes les persones, basada en l'Aprenentatge Dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat, que es concreta en tots els seus espais inclosa l'aula. (CREA)
[ Més ]

   
  L'hort a l'escola (CEIP Francesc Aldea)
   

NIVELL: E.I. i Primària

COORDINADORA: Blanca González
PARTICIPANTS: Tutors i coordinadora

PRESENTACIÓ:
Fa uns deu anys l'escola va participar en un projecte de la UNESCO sobre el treball cooperatiu. Arran d'això va sorgir la idea de fer una activitat cooperativa a nivell d'escola i es va crear l'hort.
Vàrem destinar una petita part del nostre pati al conreu. I es va reservar una sessió de ¾ d'hora quinzenal perquè cada grup-classe pogués tenir cura de l'hort.
La coordinadora de l'hort mensualment repartia a tots els mestres un full-resum on es contemplaven totes les tasques a realitzar durant aquest període (veure full adjunt). A cada aula es reservava un lloc per anar posant totes les activitats relacionades amb l'hort i els nens omplien un diari que anava passant amb ell curs rera curs.
Al passadís de l'escola també s'hi va destinar un espai on s'havia d'apuntar quina activitat s'havia realitzat (regar, arrencar herbes, plantar...).
Degut a les condicions climàtiques i a l'estat de la terra, el conreu bàsicament d'hortalisses ha resultat al llarg del cursos bastant frustrant. Quan no es menjaven el enciam els cargols entrava algun desaprensiu i se'ls emportava i la collita sempre se n'anava en orris. Com a molt podíem fer unes tapetes de bledes a final de curs.
La cura que necessita un hort es difícilment assumible pels alumnes de primària i pel claustre. Per aquest motiu , sobretot per realitzar les tasques més feixugues, es va demanar la col·laboració de les famílies i dels alumnes de l'aula-taller de l'IES Egara.
Tot i així, i malgrat tots els esforços la il·lusió per mantenir viu el nostre hort s'ha anat apagant i altres tasques han passat a ser prioritàries.
Aquest curs tenim l'hort en guaret.
Per tal de seguir vinculats amb la natura dés del curs passat el nostre calendari contempla el darrer dia del 2n trimestre la celebració de la diada de l'arbre. El curs passat vàrem plantar arbres fruiters.
D'aquesta manera es van fer propostes com les següents, per fer més variat i viu el contacte directe de l'escola amb la natura.

   • Receptes de cuina amb els productes dels nostres arbres fruiters.
   • Aprofitament dels fruits d'alguns arbres.
   • L'arbre i altres plantes
   • Les llavors


PER A MÉS INFORMACIÓ:

CEIP FRANCESC ALDEA