Requeriments necessaris per tenir l'acreditació del perfil professional en competència digital docent : consulta ATRI, perfils, formació, títols i innovació)

Competències Bàsiques de l'Àmbit Digital

Resum Competències bàsiques de l'àmbit digital

Programació TIC

Proposta de Seqüenciació per cicles

Concreció continguts digitals (Laura Vilaplana)

Programar para aprender en primària

Programes per programar (infantil - primària)

Robòtica educativa
(experiències amb bee-bots, pro-bots, lego WeDo, Scratch i Makey-makey)

Scratch junior

Código 21 tecnologias creativas
(llenguatge programació, bee-bots, scratch, realitat virtual...)

Lego WeDo
Descripció del kit de Lego Wedo
- Tutorial molt simple però simpàtic de com funciona el LEGO wedo amb Scratch 
- Activitats amb el software de Lego wedo però que es poden fer perfectament amb Scratch
Primeros pasos con Scratch i LEGO Wedo
Descarregar el software de Lego Wedo per a Windows (per si el voleu provar)
Guia ràpida software LEGO wedo

Realitat virtual amb les Google Cardboard