FONS DOCUMENTAL TEMÀTIC
Recull de documents (llibres, revistes, audiovisuals...) sobre temes educatius que podreu trobar a la biblioteca del CRP 
Competències Bàsiques

Marc teòric

Comunicativa

Científica

Social i Ciutadana

Digital

Matemàtica

Aprendre a aprendre

Currículum. Educació Primaria, (2009).Departament d’educació. Generalitat de Catalunya

Cummins, J.,(2002). Lenguaje, poder y pedagogía, ed Morata

Márquez i Bargalló, C., Prat i Pla, A., (2010). Competència científica i lectora a secundària, ed. Rosa Sensat

Navarro, Óscar: Competència social i ciutadana a Guix, núm363, pàgs 68-72

Illa, Jaume: Construir l’aula i l’escola des de la condició humana. Competència digital” a Guix, núm.370, pàgs 70-75

Planas, Núria (coord.), (2010). Pensar i comunicar matemàtiques, ed. Fundació Propedagògic

Guix, D., Serra, P., (2008). Donar, rebre i compartir, ed. Documenta Universitària.

Gimeno Sacristán (coord.), (2009). Educar por competencias,¿Qué hay de nuevo?, ed Morata

Casas, Montserrat (coord.), (2005). Ensenyar a parlar i a escriure. Ciències Socials, ed. Rosa Sensat

Carbó, V, Pigrau, T, Tarín, R.: Competències i ciència escolar. Què fem amb el que sabem? a Guix, núm. 363, pàgs 65-72

Pagès, Joan (coord.): Competencia social y ciudadana” a Aula, núm 187, pàgs 7-35

Pinya, Carmina, Casserres, Toni: Competència digital i tractament de la informació” a Guix, núm 362, pàgs 69-73

Tuffanelli, Luigi, (2010). Didáctica de las operaciones mentales. ¿Qué es? ¿Cómo funciona?, ed Narcea

Vilalta, David: “La competència a la pràctica educativa”, a Guix, núm 358, pàgs 64-71

Moya, Jeroni (coord.), (2005).Llegir per aprendre, ed. ICE

Jiménez, M.P., (coord.): “Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico” a Aula, núm 186, pàgs. 6-25

Monereo, Carlos (coord.): “Tratamiento de la información i competencia digital” a Aula, núm 181, pàgs 9-41

Goñi, J.M., Alsina, A.,Barahona, J.D.,Senper, M..:Competencia matemática” a Aula, núm 189, pàgs 6-34

Teixidor, Marga i Vilalta, David (2010). Competències: una oportunitat per repensar l’escola, ed ICE de la UAB

Comes, Gabriel, (2004). Ensenyar a escriure a alumnes amb Síndrome de Down. Ed. El Mèdol

Blasco Olivares, Anna; Durban Roca, Glòria (2011) Competència informacional: del currículum a l'aula Dossiers Rosa Sensat

Corradine, Matteo (2011) Didáctica de les operaciones mentales. Crear. Cómo se desarrolla una mente crativa.ed Narcea
Varis (2011). Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària Ed. Graó Biblioteca de Guix / 179

Cassany, Daniel, (2004). Reparar l’escriptura, ed. Graó

Camps, Anna i Zayas, Felipe (coords.), (2009). Seqüències didàctiques per aprendre gramàtica. Ed. Graó

Bau, M., Pujol, M., Rius, A., (2007). La Lupa. Recursos per al treball de morfosintaxi, Ed. Àlber