AULA D'ACOLLIDA: Programacions de llengua. Nivell inicial de català.