Grup de treball de tutors i tutores d'aula d'acollida.
Pla de formació de Badalona.

 

Els materials que presentem són una programació completa per a alumnat nouvingut a primària, en què s'hi recullen els 11 temes de la programació de nivell inicial de català (A1, usuari bàsic) per a escolars de 8 a 16 anys.

Es tracta d'una proposta adaptable a les necessitats de cada aula i oberta a noves aportacions.
Esperem que sigui del vostre interès i us animem a completar amb les vostres aportacions aquest projecte que voldríem compartit.
 
Juny de 2006
 
 
ELIC Badalona-Sant Adrià
CRP Ciutat de Badalona

 

COMPARTIM EL NOSTRE MÓN