Llicències d'estudi

arxiu 1'3 Mb

 

Antropologia de la mort i el dol. Pautes d'intervenció a l'escola.

Llicència d'estudi de Conxita Larrull. Curs 2004/2005

arxiu 1'3 Mb

Pedagogia de la vida i de la mort: eines d’acció tutorial i propostes didàctiques per a l’educació primària

Llicència d'estudi de Anna Nolla i Casals. Curs 1999/2000

arxiu 1'3 Mb

Valors i felicitat: Educar per a l’acceptació del fracàs, la pèrdua, el sofriment i la mort

Llicència d'estudi de Joana Giralt Bolasell. Curs Curs 1997/98

 

Per contactar amb nosaltres