Depuradora de Berga

Municipis: Berga

Tipus: Serveis d'interès públic

© CRP del BerguedąAccés:
Per la C-16 agafar l'entrada que indica Berga- Sud. A la primera rotonda agafar direcció "Veïnat Serra de Noet" i anar seguint la carretera fins a un trencant a mà dreta que indica la Depuradora.

Descripció:
Estació de tractament de les aigües residuals de Berga, La Valldan i del polígon industrial de la Valldan. Es depuren aigües d'origen domèstic i les aigües de pluja que van a parar al clavegueram.
Aquesta planta depuradora d'aigües residuals utilitza un sistema de reactors biològics que oxiden la matèria orgànica dissolta a l'aigua, posterior a la separació de materials gruixuts, fins (sorres) i d'altres flotants (greixos, etc). Després de la decantació, els fangs van a parar a uns digestors aerobis, on són digerits per una gran quantitat de bacteris aerobis. Posteriorment els fangs s'espesseixen i són deshidratats, podent ser utilitzats com adobs agrícoles.

Contacte i condicions de visita:
Per concertar la visita cal trucar amb antelació a l'Agència Catalana de l'Aigua, telèfon: 935 672 800. El telèfon de contacte de la depuradora és el  938 222 322 i demanar pel Cap de planta.

© CRP del Berguedą
Documentació:
- Fulletons editats pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
- Dossier de la depuradora d'aigües residuals de Berga editat pel Camp d'Aprenentatge de l'Alt Berguedà, a disposició al propi CdA i al CRP de Berga.

Observacions:
També es pot consultar la web: http://mediambient.gencat.cat/cat/inici.jsp