A)  EL COS: IMATGE I PERCEPCIÓ (CICLE INICIAL)

OBJECTIUS OPERATIUS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

PROVA

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

1. LATERALITAT

1.1
Diferenciar la dreta i l’esquerra en els seus membres superiors i inferiors

 

 

1.1

Que sàpiga indicar quina és la seva mà dreta, esquerra, peu dret i peu esquerra.

 

 

1.1

Agafar un objecte petit amb la mà o peu que se li digui.

 

 

 

1.1

Donats dos objectes, se li donarà al nen/a l’ordre d’agafar i/o xutar aquest material. El mestre en donar l’ordre combinarà per una banda els membres a utilitzar (inferior/superior) i d’altra banda el costat (dreta - esquerra) .

Els dos objectes seran materials que tant es puguin xutar com agafar (ringos, pilotes petites,...)

Aquesta activitat es farà 5 cops

2. COS

2.1
Anomenar i localitzar les següents parts del cos: cap i parts de la cara, pit, esquena, panxa, espatlla, braç, colze, mà, dits, penis, vulva, cul, cuixa, genoll, cama, turmell i peu (català o castellà)

2.1
Que sàpiga anomenar i localitzar diferents parts del cos. (En algun cas  s’acceptarà com a vàlid dir-ho en castellà : nens immigrants que faci relativament poc que estan a Catalunya)

2.1

A)    Localitzar les parts del cos en un dibuix de nen/a de cara i d’esquenes.
B)    Joc d’ “En Pere diu.... “

 

2.1

A)    Es donarà una fitxa amb els noms  de les parts del cos que volem que localitzin ,i  l’alumne haurà de dibuixar les fletxes de la part del cos que volem que localitzin al nom corresponent.
B)  El joc consisteix en què el mestre diu la frase “En Pere diu” i a continuació la part del cos que vol que els nens es toquin.
El joc es realitzarà amb els ulls tapats i no podran treure la mà del lloc anomenat fins que el mestre ho digui.
El mestre anotarà el nom dels alumnes que s’hagin equivocat.

2.2
Discriminar estímuls visuals, auditius i tàctils que   condicionin el moviment.

 

2.2

   Que sàpiga realitzar l’acció corporal determinada a l’estímul donat.

2.2

Joc dels colors

A)      Estímul auditiu

 

 

 

B)      Estímul visual

 

2.2

 

A)    Estan en  quatre files. Cada fila té assignat un color. Tots estan drets. Quan anomenes un color tot el grup s’ajup i manté la posició fins que no anomenes un altre color. Qui s’equivoqui se li dona una tarja groga.

 

B)   El mateix joc però la mestra tindrà una caixa dreta amb quatre mocadors, de manera que els alumnes no els veuran. Quan aixequi un mocador els alumnes hauran de saber quina acció han de realitzar

3. EQUILIBRI.

3.1

Mantenir l’equilibri corporal variant la base de sustentació i el centre de gravetat

 

 

3.1

A) Que sàpiga aguantar l’equilibri amb un peu 10”. Realitzar-lo primer amb una cama i després amb l’altra.

B) Qualsevol posició corporal serà vàlida mentre aguanti 10” amb un peu

3.1

Aguantar 10” l’equilibri amb un peu. Realitzar-lo amb les dues cames.

 

3.1

 

 

A)    Tots alhora faran l’activitat (si bé podem tenir la classe estructurada en petits grups).

 

3.1.2

A) Que sàpiga saltar a peu coix sense perdre l’equilibri .

B) Que sàpiga guardar l’equilibri tant amb el peu dret com amb l’esquerra.

3.1.2

     Saltar a peu coix sense perdre l’equilibri en un recorregut de 5 metres. Realitzar-ho amb les dues cames.


3.1

 

 
.2

Donades dues línies separades per 5 m. l’alumne saltarà a peu coix primer amb un peu i després amb l’altre, aquesta distància.

3.2

Realitzar desplaçaments sobre petites alçades guardant l’equilibri.

3.2

A) Que sàpiga desplaçar-se cap endavant  sense caure, per sobre d’un banc suec girat.

Un cop col.locats damunt del banc (valorarem només el desplaçament)

 

3.2
Caminar sense caure, per sobre d’un banc suec girat.

3.2
El nen es col.loca davant del banc girat, l’ajuden a pujar si cal i ha de caminar ell sol per damunt del banc sense caure.

4.1

Controlar conscientment  la inspiració i l’expiració per les diferents vies: nas i boca.

 

 

4.1

Que utilitzi de forma conscient o voluntària :el nas i la boca per a inspirar i expirar.

 

4.1

Moure  una pilota de tennis –taula o una boleta de paper de seda per un terra  llis utilitzant la respiració.

 

4.1

 

 

A)    El nen realitza una inspiració tant forta com pugui pel nas i expira perquè la pilota vagi el més lluny possible. El mestre/a observarà  un per un i anotarà el resultat.

B)    El mateix però agafa aire per la boca i el deixa anar pel nas.

5. EL TO MUSCULAR

5.1

Executar moviments alternant la tensió i la relaxació de tot el cos

 

 

5.1

A)  Que sàpiga realitzar desplaçaments amb poc o molt to muscular.


B) Que sàpiga adoptar una actitud relaxada quan se li demani (tranquil i en silenci)

5.1

A)  Joc d’imitació

B)  Mantenir 30” de relaxació.

 

5.1

A) Imitar un “blandibú, o flube”, o un robot. El mestre observarà  a tots els alumnes a la vegada i anotarà aquell que no faci correctament l’activitat.


B)  Estirat a terra agafar una postura còmode i mantenir-se tranquil i en silenci. El mestre observarà  a tots els alumnes i  anirà passant tot comprovant que estan relaxats. Anotarà a  aquell que no faci correctament l’activitat.

 

6. L’ESPAI

6.1

Utilitzar les nocions d’oreintació espacial (endavant-enrere /dreta-esquerra / amunt-avall / dins-fora) per al moviment corporal global i segmentari.

 

6.1

Davant dues ordres donades col·locar un objecte sempre en la direcció o sentit que se li indiqui.

6.1

    Joc del cèrcol

6.1

Situat el nen amb els ulls tapats, asseguts o drets, dins un cèrcol, moure els segments o desplaçar-se seguint les nocions espacials indicades.

Ex. -Treure les mans fora del cèrcol

       - Un pas a l’esquerra / davant el cèrcol


6.2

 Realitzar moviments correctament en la direcció que es demana combinant com a mínim dues nocions especials de les treballades al punt 5.1.

6.2

Davant dues  ordres donades es desplaça sempre en la direcció o sentit que se li indiqui.

 

 

6.2

Joc “el Pere diu...”

 

 

6.2

 El mestre diu dues nocions espacials combinant-les i el nen col.loca l’objecte seguint-les.

Els nens estan davant del mestre repartits per l’espai i amb un objecte (anella, pilota,...) a les mans.

Ex. Avall i a la dreta/ amunt-darrera

7. TEMPS

7.1

Desplaçar-se o moure’s seguint un temps binari.

7.1

 Que sàpiga seguir un ritme marcat (desplaçant-se o movent un segment corporal ) on es combinin diferents velocitats, inclús la pausa


7.1

 Seguir el diferents 

ritmes del pandero

que hi haurà  gravats

en una cinta de cassette7.1

El mestre marca un ritme i el nen es desplaça seguint-lo. Quan para de picar el nen queda quiet com una estàtua.
7.2

 Que sàpiga seguir un ritme amb els diferents segments corporals

7.2

Igual que la prova anterior però amb seguint el ritme amb els diferents segments corporals

7.2

Es farà la mateixa prova i se li dirà al nen/a que segueixi el ritme amb algun dels segments corporals, sense  que hi hagi desplaçament.