Els serveis educatius de zona són equips multiprofessionals integrats pels centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) i actuen de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona i s'adrecen al professorat i als centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada.
ADREÇA CRP de GIRONA
Serveis Educatius de Zona del Pla de l'Estany

C/ de la Llibertat, 159, 2n. A
17820 Banyoles
Telèfon CRP: 972 57 34 56
Telèfon EAP: 972 57 38 03
Telèfon LIC:  972 57 38 03
FAX: 972 57 34 56

Si voleu veure la situació aquí.
HORARI
De dilluns a divendres:
Matí:
de 9 a 14h
De dilluns a dijous:
Tarda:
de 16 a 18 h
De l'1 al 10 de setembre i del 9 de juny al 15 de juliol:
Horari intensiu: de 8.30 a 14.30h
Dies de lliure disposició:

5 de desembre
13 de febrer
30 d'abril

Festes locals: 20 d'octubre
25 de maig de 2015