FORMACIÓ

Curs 2018-2019

Detecció

Al llarg del mes d'abril s'obre un període de proposta d'activitats de formació per al següent curs. Totes les propostes fan referència a activitats de centre i a activitats adreçades a professorat de diversos centres i es fan a partir del formulari de detecció.

Aprovació i publicació

Les activitats de formació aprovades pel curs següent es publiquen i es poden consultar a la nostra web a partir del 15 de juliol. S'envia un correu de notificació al coordinador. Les activitats aprovades als períodes de novembre i juny es notifiquen directament al seu coordinador.

a

Curs 2017-2018