A l'índex d'indrets del mes

L'INDRET DEL MES - núm. 1 - desembre de 1998

EL PONT DE QUERÓS

 
Indret: pont de Querós

Ubicació: a l'antic poble de Querós, ara despoblat, a la riba esquerra del Ter. Des de la construcció del pantà de Susqueda es troba sota les aigües.

Accés: uns 50 minuts en cotxe o TT, per un camí de terra que surt a la dreta de la presa de Susqueda i que va a sortir a la presa de Sau.

Breu història: de l'antic poble de Queròs només en resten dempeus l'església de Sant Martí, per sobre el nivell màxim del pantà; alguns casals enfilats a les muntanyes veïnes; les ruïnes d'atres edificis per sota el nivell del pantà, com l'antic molí i cases de pagès; i el pont. És un pont d'origen medieval, refet entre el 1.696 i el 1.700. L'edificació actual és un pont de quatre ulls amb arc de mig punt, sostinguts per tres pilars; i del qual només n'emergeix un pilar i l'inici dels dos ulls més elevats.

.

Un pont amb massa aigua!

Aquest pont és car de veure. De fet, des de la construcció del pantà de Susqueda s'ha passat la major part del temps sota l'aigua. Aquest novembre, però, després d'una tardor molt seca, ha emergit per ser aixoplug d'ànecs, motiu de visita de curiosos i punt de mira de màquines de fotografiar per uns dies. I ara, pocs dies abans de Nadal... no diríeu que sembla un pont de pessebre?

Fotografies: Centre de Recursos de la Selva I; novembre de 1998

.

En aquesta foto d'abans de la construcció del pantà de Susqueda es pot apreciar tota la bellesa d'aquest pont.

© Centre de Recursos Pedagògics de la Selva I, desembre de 1998