EL FANTASMA DEL BEGÍS

   
  l senyor del castell de Begís havia anat a fer un llarg viatge. Mentre va ésser absent, els seus servents anaren de cacera i, un dia, en veure uns matolls que es movien i pensant que era el senglar, hi engegaren un seguit de trets. Va resultar que era el senyor que tornava al castell, amb tan mala fortuna que el mataren. Els nadius diuen que a les nits de fosca i gran ventada, pels voltants de Sant Salvi es veu un fantasma que porta un fanal encès. Hom diu que és l’ànima del senyor de Begís.