VIATGE D'EN PERE PORTER A L'INFERN

   
  questa llegenda recull la història de Pere Porter, un pagès de Tordera que es veié apressat per un deute familiar cancel·lat, però que no havia estat enregistrat pel notari d’Hostalric. De camí a Maçanet, on anava a recollir uns diners per poder pagar el presumpte deute, féu coneixença amb el dimoni, el qual el convidà a visitar l’infern per tal de cercar solucions al seu problema.

L’entrada a l’infern es va fer a través de l’estany de Sils.

Un cop arribat a l’avern, Pere Porter es sorprengué amb la visió de rellevants personatges de la vida terrenal, fins trobar Gelmar Bonsoms, notari d’Hostalric, el qual li indicà el lloc on podia trobar l’acte de pagament del debitori.

La sortida de Porter de tan fantàstic i tenebrós indret fou insòlita i ben enigmàtica, i anà a parar a Morvedre, al País Valencià, on va contreure una malaltia que li durà des del primer de setembre fins al primer d’octubre i no arribà a Hostalric fins el dia u de novembre -Dia dels Difunts-. Allà explica la seva inversemblant aventura davant l’atònita mirada dels vilatans, que veieren confirmada la narració un cop trobat el document notarial en qüestió.