BRUNYOLA

Nom Contingut Adreça / Telèfon Observacions
Medi Natural
Riu Onyar      
Riera de Sant Martí Sapresa      
Guilleries      
Turó de Santa Bàrbara      
Panoràmica de la Plana de la Selva Des del Castell    
Boscos Pins, castanyers, alzines    
Avellaners Camps de conreu    
Edificis d'interès històric o artístic
Església parroquial de Sant Fruitós de Brunyola Era la capella del castell . S'aprofita una torre del castell com a campanar Centre de la vila  
Castell de Brunyola Del s. XIè. Actualment hi ha l'Ajuntament. Centre de la vila  
Restes arqueològiques Paleolític: objecte de sílex

Ceràmica ibèrica i un dolium

"El Campament", prop de Sant Martí Sapresa  
Església de Sant Romà Romànica d'una sola nau, porxo i campanar d'espadanya Ctra. de Brunyola a Sant Dalmai, 2'5 km un trencant a mà esquerra.  
Ermita de la Mare de Déu de Serrallonga Esmentada ja al s.XVIIè (1657) Prop del mas Serrallonga  
Església parroquial de Sant Martí Sapresa Documentada del 1019 i totalment renovada a partir del s.XVIIIè. A l'agregat de Sant Martí Sapresa  
Sector primari
Sociedad Agrària de Transformació SEHISA Aviram (oques per a fetge) Mas Parés de Sant Martí Sapresa. Tel.972.42.18.77 Persona de contacte: Sr. Vilallonga.Visites escolars
Manifestacions culturals. Folklore
Festa Major Quart diumenge de Gener (Sant Fruitós)    
Aplec de Serrallonga Dimarts després del segon diumenge de Setembre    
Pessebre vivent Per Nadal Centre vila i rodalies  
Festa del Roser Diumenge després de Pasqua    
Festa de Sant Isidre 15 de Maig    
Aplec de l'ermita de Sant Romà Segon diumenge d'Agost    
Festa Major de Sant Martí Sapresa Segon diumenge de novembre    
Fira de l'avellana Octubre