Títol Nivell Temātica Ārees relacionades
En Tabalet s'ha perdut!!
P-1
Descoberta d'un mateix
......

Responsables

Centre

Lali Boix
Lllar d'infants Sol Solet de la Cellera de Ter

Tots sabem que al primer cicle d'educació infantil es dóna molta importància a l'àrea corresponent a la descoberta d'un mateix. Al llarg del cicle l'infant ha d'anar adquirint un coneixement, domini i acceptació del propi cos, establint diferència entre les persones i altres éssers vius.
A mesura que l'infant avança en aquest coneixement, s'adona de la manera que pot intervenir en l'entorn pel coneixement que té d'ell mateix, alhora que es va descobrint com a persona.
A partir del conte d'en Tabalet anem coneixent les parts del cos.
En Tabalet és un conillet blanc, amb unes orelles molt grans, una cua, amb una pell molt fina,... que un dia, tot jugant amb la papallona Tela es va anar allunyant del seu cau. Quan es va fer fosc, la papallona va deixar en Tabalet i, tot volant, se'n va anar cap a casa seva. Però, el pobre conillet, que no sabia ni podia volar, es va quedar tot trist perquè no sabia pas com poder tornar al seu cau. Molt trist i amb les llàgrimes als ulls, va escoltar un soroll. Què podia ser? Era un sorollet que sortir d'entremig els matolls. De cop va veure una cuca de llum, que amb la seva claror el va poder acompanyar fins al seu cau.
Doncs, bé, a partir de la imatge d'en Tabalet, els Cargolet (nom de la classe) han après quines són les parts del cos que tenim com el conill i les que no tenim com el conill. És a dir, a partir de la comparació, un element que es pot introduir a l'educació infantil com una eina d'aprenentatge.
Les activitats que s'han dut a terme són refents a l'àrea I "Descoberta d'un mateix" són:
--Caminar com en Tabalet de quatre grapes i caminar amb les dues cames com les persones.
-Tocar-nos la nostra pell i la del conill. Són molt diferents!!
- Veure que el conill té les orelles molt grans i que nosaltres no, i que les orelles serveixen per escoltar, com el conillet ha escoltat el soroll que feia la cuca de llum.
- Experimentar amb farina. Joc lliure amb farina, culleres i recipients. Comparar, a partir del contacte amb el propi cos, la textura de la farina, molt fina i suau, com la pell del conillet.

Activitats de l'àrea II "Descoberta de l'entorn":
- Poder veure, tocar,... un conill de veritat, blanc com en Tabalet.
- Conèixer on viu el conill: el cau. A la classe hi hem tingut un cau (caixa de cartró gran).
- Què menja el conill? Com camina? ...

Activitats de l'àrea III "Intercomunicació i llenguatge":
- Cançons: conill, papallona vola, vola, i cuca de llum.
- Verbalització de totes les sessions.

2003 - 2004