Trobades

Jornada per pares i mares
Amipa de l'IES Cassà de la Selva de Cassà
mares i pares

Tertúlies amb mares
Amipa del CEIP Sta. Eugènia de Girona
mares i pares