Educació especial

El treball corporal amb nens amb deficiència auditiva.
CEE La Maçana de Girona.
Infantil
Primària

El treball auditiu amb nens amb deficiència auditiva.
CEE La Maçana de Girona.
Infantil
Primària
Secundària

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC).
CEE Palau de Girona.
Infantil
Primària
Secundària