Educació especial

Estratègies educatives per a nens amb la Síndrome de Dawn
CEIP Taialà de Girona

infantil
primària

Hipoteràpia
CEE Ramon Suriñach de Ripoll
internivells
Va d'Art
CEE Ramon Suriñach de Ripoll
primària