Materials de llengua i literatura catalana

del professorat de les Terres de l’Ebre

 

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

casa [káza]   1 canto... abadejo m.  

 

Pos antes natros, quan érem jóvens...

 

Benvolguda cosineta:

 

Parlo d’un riu mític i remorós...   

 

Si alcun servu o catiu...

 

Hi havia una vegada... De Roquetes vinc...    

 

Endevina endevinalla     Per Santa Llúcia...