cançons

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

CANÇONS

 

romanços

  Joan Amades. Capitel·lo  (.htm)

  Joan Moreira. La doncella brodadora  (.htm)

 

cobles diverses

  Joan Moreira. Cobles diverses (.htm): plegant olives, segant, picant moles, cançons de batre, cobles de fandango, cançons de ronda, aubades

 

d’infants

  Cels Gomis. Plou i fa sol  (.htm)

  Dolors Cabré. Anar a buscar la mona. El joc de «Gustamanta». La Tarana. El pis-pissiganya. Conillets a amagar. (.htm)

 

nadales

  Pere Navarro. Sant Josep va a buscar llum  (.htm)

 

de ball

  Salvador Palomar-Salvador Rebés. A la plaça fan ballades  (.htm)

 

acumulatives

  Salvador Palomar-Salvador Rebés. Les transformacions  (.htm)

 

 

procedència dels textos

 

 

 

 

 

 

 

CAPITEL·LO                                                   (tornar)

 

D'allà a la vila de Reus,

tota la gent n'ha fugit,

menos una noble dama

que en té pres el seu marit.

La dama plora i més plora

i sospira dia i nit.

Set anys ha que l’en té pres

i altres set que no l'ha vist.

Se'n va a trobar el Capitel·lo,

que li torni el seu marit.

-Déu lo guard, el capitel·lo,

si vol treure el meu marit?

-Sí, per cert, la noble dama,

si ve amb mi a dormir una nit.

-Calli, calli, Capitel·lo,

que ho diré al meu marit.-

­Ella se'n gira i se'n torna

a contar-ho al seu marit;

de tan lluny com la va veure:

-Noble dama què t'ha dit?

-M'ha dit que sí te'n trauria,

si hi volgués dormir una nit.

-Fes-ho, fes-ho, noble dama,

fes-ho per amor de mi,

que quan jo de presó surti

es recordarà de mi.

Posa't el vestít de seda

o si no el de setí,

i si aquests no t'agraden

posa-te'n un d'or fi.-

A l'entrar-se'n en el quarto

noble dama fa un sospir.

-Què en sospira, noble dama,

què en sospira, aquesta nit?

Sospira la noble dama

els amors del seu marit?

-Sí, per cert, el Capitel·lo,

els amors del meu marit.

-No s'espanti, noble dama,

ja el veurà demà al matí;

abans no en serà de dia

ja tindrà el marit aquí.-

­Fins al ser a la matinada

la dama no pot dormir.

Noble dama és matinera;

a les quatre del matí,

quan és a punta d'alba

noble dama en finestra ix.

Ja en veu les forques plantades,

veu penjat el seu marlt.

-Calli, calli, el Capitel·lo,

ja es recordarà de mi;

n 'ha llevada l'honra meva,

n'ha penjat el meu marit.

-No t'espantis, noble dama,

no te'n faltarà marit;

tres fills en tinc a la guerra,

triaràs el més bonic,

i si aquests no t'agraden,

jo seré el teu marit,

tinc la dona al llit malalta

que s'acaba de morir,

i si ella no es moria

jo l'ajudaré a morir.

-Calli, calli, el Capitel·lo,

el mateix faria amb mi;

deixeu-la viure, Capitel·lo,

deixeu-la viure per mi.-

­Ella se'n gira i se'n torna,

de volant se'n va a vestir;

quan de volant s'és vestida

el rei se'n va anar a servir.

Un dia venint de missa

Capitel·lo veu venir.

-Hola, hola, Capitel·lo,

t'has de recordar de mi.

Atureu-vos, Capitel·lo,

que ara és hora de morir.

-Tinga pietat, linda dama,

que en tinga pietat de mi!

-La pietat que vós teníeu

al penjar el meu marit.

­Ja li'n dóna punyalada;

la primera el va ferir,

la segona cau en terra,

la tercera va morir.

-Déu te perdó Capitel·lo,

a tu i an el meu marit.

 

 

NOTES

 

L'havien cantada força els llaguters de l'Ebre per a conduir els llaguts carregats riu amunt i contra corrent, feina que requeria molt d'esforç que calia mesurar i unificar, i es valien de cançons. Amb una corda especial, la sirga, Iligada a la roda de l’embarcació des de la vora, descalços i, d’estiu mig despullats, estiraven feixugament nau. Generalment eren tres; el de davant el  daliner, com que era el que havia de més força perquè havia d'iniciar I'acció, s’ajudava amb un bastó gruixut especial anomenat "dalí". Es feia passar la corda per damunt de l'espatlla i l'agafava amb les mans damunt del pit; els companys l’agafaven amb estrop. Tot sovint havien d'anar d'una vora a l'altra, seguint els accidents del terreny. Per a mudar de vora calia entrar dins del llagut i a rem emmenar-lo cap a l'altra ribera. Aquesta feina tan pesada va donar lloc a l'extensió del terme "sirgar" a la idea de feina dura i feixuga. Per aquest sistema es sostingué un tràfic important entre Tortosa i Saragossa, i durant l'any pujaven Ebre amunt dotzenes de llaguts carregats de terrissa sortida dels forns de Miravet, especialment de grans gerres olieres, les més resistents i les que donaven més bon boquet a l'oli de tota la Península, l'exportació de les quals per via fluvial arribava fins a a Navarra i d'altres terres pirinenques. Fa molts anys que el sirgar s’ha perdut; més ençà els daliners foren substituïts per cavalls. La construccló de carreteres i la difusió del camionatge han fet perdre gairebé del tot la navegació fluvial. El tema argument d'aquesta cançó és glossat per la musa popular en diferents espècies de literatura tradicional.

 

Cantada per Joan Morelló, llaguter de Tortosa (1931).

Font: Amades, Joan. El folklore de Catalunya, 2. Cançoner. Selecta, Barcelona, 1982, núm. 3.167.

Cf. Palomar, Salvador; Rebés, Salvador. Rasquera, cançons de la tradició oral. Reus, 1990, pàg. 70-71.

 

 

 

 

LA DONCELLA BRODADORA                                     (tornar)

 

 

(Variant de la doncella de

la costa, molt popular)

 

A la voreta del riu

hi ha una donçella,

que'n bròda, un vestit d'or

per a la reina.

Ja'n passa un marineret

-¿Qui'm compra seda?

-¿De quants colorets ne tens?

-Blanca i vermella.   (Al cantà diuent marmella)

-Vermella es la que vull jo

que'l cor m'alegra.

Tres germanetes que'n som,

jo, la més vella,

una, és casada en un conde,

l'atra, és marquesa,

jo, la pobreta de mi

soc paigeseta,

una porta botins d'or

l'atra de seda,

jo la pobreta de mi

espardenyeta.

 

* * *

 

-¿Que te jaio? ¿Que li ha entrat una broça al ull, que plora?

-No fillet, no és cap broça. És que esta cançó, que acava de cantâ Cinteta, me la cantava ma jaia, per adormir-me, i les recordançes, ¿saps?

-¿Tan vella és, esta cançó?

-Ja vos hu hai dit; me la cantava ma jaia, que tenia més de 80 anys i jo ja pessigo'Is 87, feu lo conte de la vella, sense contâ que a ma jaia, lo-hi va ensenyâ la  seua, segons li sentia dî. 

-Pos avui la saben molt pocs, casi está oblidada.

-En cambi, saben allò de «tengo dos lunares» i atres pocs xocallos com este, que mós han portat qui sap d'aon, i qui sap en quines intencions.

-Ja's fá fósc xiquetes, va dî Ximo. És cas de fé'I sopâ, que si no, mos gitarém massa tart.

 

 

Font: Moreira, Joan. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg. 76-77 (amb la partitura).

Cf. Borau, Lluís; Sancho, Carles (ed.) (1996) Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 2. Cançoner. Calaceit, 1995, núm. 907. Amades, Joan. El folklore de Catalunya, 2. Cançoner. Selecta, Barcelona, 1982, núm. 2306 (amb la partitura).

 

 

 

COBLES DIVERSES                                          (tornar)

 

plegant olives

segant

picant moles

cançons de batre

cobles de fandango

cançons de ronda

aubades

 

 

plegant olives

 

Aqui estic dalt de la rama,

dalt de la rama mes alta.

Si cullint, cullint, caía

¡ai! que Sant Antoni’m valga.

 

Un cego estaba mirant                                   

com se cremava una casa,

un mut cridava la gent,

i un coixo portava l’aigua.

 

Lo dumenge es la esperensa

lo dumenge festa fem,

i’l dillums al dematí

tornem’hi que no ha estat res.

 

ESTRIBILLO                                                    (amunt)        

 

Ai quin sol quin sol

ai quin sol saleró

ai com ballaríem

si hi hagués guitarró.

Quan te casarás

sabrás lo que es bò

si al casâ hu encertes,

ja tins feta la sòrt.

 

segant                                                          (amunt)

 

Des de que’l sol ha surtit,

séga que séga aqui estem.

Si’l paigés no treballésa

no minjaria la gent.

 

picant moles                                                  (amunt)

 

Aqui estic pica que pica,

perdent tota la paciencia,

¡ai, Déu meu! quin sirà’l dia

que no hauré de picâ pedra.

 

cançons de batre                                            (amunt)

 

Si’ls teus ulls fosen la font

i’ls teus llavis la codína,

pots creure que sense set,

a gust m’hi amorraria.

 

cobles de fandango                                         (amunt)

 

Allà baix a la Rivera

n’hi habia un sapo, sapo,

als homens no’ls diia res

i a les dones, guapo, guapo.

 

cançons de ronda                                            (amunt)

 

Ara que passa la ronda,

escolta a n’aquell que canta,

alló, no és cap cantadô,

alló, es un burro que brama.

 

Un cante son setze mitjes,

vuit mitjes, un canteret,

una mitja dos quartillos,

un quartillo dos gotes.

 

Jo’n tenia una put put,

i a la gabia la tenia,

si no me s’haguesa mort,

encara estaría viva.

 

Teresa acabam de dî,

que m’assente o que m’en vaiga

no’m tongues al serení,

que no o sóc canteret d’aigua.

 

aubades                                                         (amunt)

 

Esta casa si que es casa

estas si que son paredes,

mos donaràn sis pollastres

i tres dotxenes de cebes.

 

La despedida’ls cantamos,

mo n’aném agradecidos,

que l’any que ve quan tornemos,

a tots los trovessem vivos.

 

 

Font: Moreira, Joan. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934. (text original)

 

 

 


PLOU I FA SOL                                                       (tornar)

 

Plou i fa sol,

caraguina, caragol;

les xiques de Xerta

no valen un sou.

(Tivenys)

 

Plou i fa sol,

la lluna i lo caragol.

(Tortosa)

 

Plou i fa sol,

a la porta del caragol.

(La Pobla de Massaluca)

 

Plou i fa sol,

aigua de caragol.

(Benifallet)

 

Plou i fa sol,

les banderes al sol;

vindrà l’abacuc

i se n’endurà lo suc.

(La Codonyera)

 

 

Font: Gomis, Cels. Meteorologia i agricultura populars. Ed. a cura de Cels Gomis i Serdañons. Barcelona, 1998, pàg. 120-121.

 

 

 

ELS JOCS INFANTILS                                               (tornar)

 

Anar a buscar la mona

 

Per Pasqua la canalla anava a casa dels padrins, i deien:

 

Bon dia padrí

La Pasqua és aquí

La mona és per a mi.

 

Si no era a casa del padrí, la cantarella es resumia a recitar, demanant mona:

 

Bon dia

La Pasqua és aquí.

La mona és per a mi.

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 179.

 

 

El joc de «Gustamanta» 816

 

Un nen o una nena s'asseia amb les cartes a la mà; un altre posava el cap entre Ies cames del que tenia les cartes. Si sortia el rei, deia: Rey ronda. Els altres contestaven: Cavall em pega. El de les cartes continuava­: ¿A quién pegaremos? Contestaven pegant amistosament: a Gustamanta. Gustamanta era el que estava agenollat.

Quan sortia un tres, a cor, deien: Triqui, triqui, triqui, triqui; la pala de Reus menja fideus: un, dos, tres. Mentre deien això, pegaven al pobre Gustamanta. Sortia el quatre i deien: Asgadells vells, etc, etc. Era joc infantil d'onomàstica procedent dels romanços castellans i del poble.

 

(816)

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 183.

 

 

La Tarana

 

També jugaven a rodones. En una hi cantaven:

 

Mare, la Tarana

ha caigut al trull

i s'ha embrutat les «garres».

N'ha perdut un ull.

La Tarana, sí, la Tarana, no.

La Tarana, mare,         

si la ballo jo.

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 183.

 

 

El pis-pissiganya

 

Es posaven, els nens, o nenes, asseguts a terra amb els peus estirats. Un els comptava, tot dient: pis-pissiganya, oli de la ganya, pis-pissigó, oli del ganyó. Gallineta blanca que tot ho escampa; gallineta negra que tot ho arreplega; que en fa zic, zoc.

Aquell al qual tocaven les dues últimes paraules havia d'amagar el peu. Quan tots tenien els peus amagats, el que dirigia el joc, deia: A cruse! I tornaven a treure els peus.

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 183.

 

 

Conillets a amagar

 

Altre joc era una mena de a fet o a la cluca del Camp de Tarragona, i en deien Conillets a amagar. Un, el que parava, es posava d'esquena als jugadors amb la cara entre les cames d'un altre. Els nois amagaven. El minyó que sostenia el cap del que parava, li picava a l'esquena, tot cantant: Conillets amagueu’s que la llebre ve de Reus, de nit i de dia, hi ha foc a l'abadia. Conillets, ja esteu amagadets?,817 pregun­tava. Els altres contestaven, sí o no. Si deien sí, s'aixecava el que parava. Els cercava, i si tenia sort d’agafar-ne un, traspassava a parar al capturat.

 

Nota: (817)

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 183-184.

 

 

 

SANT JOSEP VA A BUSCAR LLUM                              (tornar)

 

Sant Josep va a buscar llum,

va a buscar llum i no en troba,

va trobar tres pastorets

arrimats en una cova.

La un sone el violí,

l'altre sone la viola,

l'altre sone el cascavell,

quina música tan bona!

Tots los peixos de la mar

acudixen a ballar,

menos un de petitet

que ballave més que tots.

L'agarren per la coeta,

lo porten a Tortoseta,

de Tortoseta al mercat

hi havie un pobre gat.

Una xutxa molinera

que en rodave la quartera,

ia baixen los bous i vaques,

les gallines en sabates.

Ia baixen les tres Maries

carregades d'or i argent

per adorar a la Capella

al Santíssim Sacrament.

Amén, amén.

 

 

Cançó recollida de Manuela Ardèvol Pascual.

Font: Navarro Gómez, Pere. El parlar de la Fatarella. Calaceit, 1992, pàg. 110.

Cf. Moreira, Joan. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg. 127-128 (amb la partitura) i Borau, Lluís; Sancho, Carles (ed.) (1996)  Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 2. Cançoner. Calaceit, 1995, núm. 938.

 

 

 

A LA PLAÇA FAN BALLADES                  (tornar)

 

 

- A la plaça en fan ballades,    mare, deixeu-m'hi anar.

- Catalineta, no hi vaigues,     que ton pare ha d'arribar.

- Tant si arriba com no arriba,     jo a la plaça en vull anar.­

I al cap de mitja horeta,     son pare ne va arribar.

- A on és la Catalineta,     que no ha acudit a sopar?

- És a la plaça on ballen,     que en ballen, amb son germà.­

'Gafa cordes i cordetes     i un garrot a cada mà

La primera garrotada     mig morta la va deixar;

la segona garrotada      la va acabar de matar.

Sa mare estava a la gorfa,      i rebentava de plorar.

I el dia del seu enterro     a son pare ne van penjar.

 

 

Versió recitada de Pepita Bladé i Moreso, de cal Busarall, de 55 anys, i Conxita Cabellos i Benaiges, de 72 anys (1988).

Font: Palomar, Salvador; Rebés, Salvador. Rasquera, cançons de la tradició oral.  2a ed. Centre de Documentació sobre Cultura Popular/Carrutxa,  Reus, 1990, pàg. 47.

Cf. Moreira, Joan. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg. 63-64 (amb la partitura). Borau, Lluís; Sancho, Carles (ed.) (1996) Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 2. Cançoner. Calaceit, 1995, núm. 910 i 911 (amb la partitura). Amades, Joan. El folklore de Catalunya, 2. Cançoner. Selecta, Barcelona, 1982, núm. 815 (amb la partitura).

 

 

 

 

LES TRANSFORMACIONS                       (tornar)

 

 

- Un pensament m'ha vingut,     en un moment i en un instant,

de tornar-me lletugueta,        lletugueta d'enciam.

- Si tu et tornes lletugueta,     lletugueta d'enciarn,

jo me'n tornaré aigüeta          i de mi te'n regaran.

- Si tu te'n tornes aigüeta     i de tu me'n regaran,

jo em tornaré clavellina     plantada al camí real.

- Si tu et tornes clavellina     plantada al camí real,

jo em tornaré passatger     i de tu en colliré un ram.

- Si tu et tornes passatger      i de tu me'n colliran un ram,

jo em tornaré mongeta     i a un convent me'n portaran.

- Si tu et tornes mongeta     i al convent te'n portaran,

jo me'n tornaré escolanet     i sempre t'aniré al davant.

- Si tu et tornes escolanet     i sempre m'aniràs davant,

jo me'n tornaré morteta      i al cementeri em duran.

- Si tu et tornes morteta      i al cementeri et duran,

jo me'n tornaré terreta      i de mi te'n colgaran.

- Si tu et tornes terreta      i de tu me'n colgaran,

jo me'n tornaré viveta      i a los dos mos casaran.

 

 

Versió recitada de Maria Moreso i Farnós, de ca la Rosalia, de 53 anys (1989). Observació: la va aprendre del seu avi, plegant olives.

Font: Palomar, Salvador; Rebés, Salvador. Rasquera, cançons de la tradició oral.  2a ed. Centre de Documentació sobre Cultura Popular/Carrutxa,  Reus, 1990, pàg. 68.

 

 

 

 

procedència dels textos

 

(tornar)

 

 

Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 179 i 183-184.

Gomis Mestre, Cels. La bruixa catalana. Recull d’aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i l’agricultura a l’entorn dels anys 1864 a 1915. Ed. a cura de Cels Gomis i Serdañons. 3a ed. Alta Fulla, Barcelona, 1996.

Moreira, Joan. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa.  Imprenta Querol, Tortosa, 1934. Ed. facsímil, Tortosa, 1999.

Navarro Gómez, Pere. El parlar de la Fatarella (Terra Alta). Estudi fonètic, morfosintàctic i lèxic. Centre d’Estudis de la Terra Alta, Calaceit, 1992.

Palomar, Salvador; Rebés, Salvador. Rasquera, cançons de la tradició oral.  2a ed. Centre de Documentació sobre Cultura Popular/Carrutxa,  Reus, 1990.