llegendes

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

LLEGENDES

 

del món natural

  Joan Amades. Per què la picada d’escórpora és mortal. (www.)  De què surt l’aranya de mar  (www.)

  Joan Moreira. L’origen de la Via Làctia. (.htm)  L’origen de l’Arc de Sant Martí (.htm)

 

del món sobrenatural

  Joan Moreira. Lo cuento del gos dels Reis. (.htm)  Les filles del rei Herodes  (.htm)

  Joan-Josep Sancho. La sirena de Sòl-de-riu  (.htm)

  José M. Valls. La Cucafera. Llegenda (www.)  La Cucafera. Llegenda (www.)

  El cavaller Rufolet i la princesa Rubí. Llegenda tortosina (www.)  Rubí i Rufo. Llegenda (www.)

  Jacint Verdaguer. Creus  (.htm)

  Ramon Vergés Pauli. Ma mare hu contava així. (.htm)

  Dolors Cabré. La llegenda del Sant Crist de Balaguer. (.htm)  La llegenda de Santa Madrona. (.htm)  La llegenda de Sant Roc. (.htm) 

  M. Cid i Català; J. Cid i Català. L’Ebre, un riu de llegendes  (.rtf)

 

històriques

  Ramon Vergés Pauli. La Orde del Acha  (.htm)

  Joan Moreira. Sant Rulfo  (.htm)

  Anònim, La mare de déu del Portal, Batea (.rtf) 

  Dolors Cabré. El patge dels Reis Catòlics. (.htm)  La llegenda del rei Ferran VII. (.htm) 

 

geogràfiques

  Antoni Cortés. La donzella del forat (.rtf)

  Josep M. Brull. Per què es diu Tormo de la Margarida  (.htm)

  Joan-Josep Sancho. Els últims bandolers  (.htm)

  Isidre Jardí. El conte del drac (.rtf)

  Dolors Cabré. La llegenda del Pont de la mina del ferrocarril. (.htm) 

  M. Cid i Català; J. Cid i Català. L’Ebre, un riu de llegendes  (.rtf)

 

 

procedència dels textos

 

 

ELS ÚLTIMS BANDOLERS

 

(tornar)

 

A finals del segle passat encara quedaven bandolers per aquestes terres. De nit, tothom es tancava bé dins de casa seua i pregaven que no es presentessen els saltejadors. Però no era sempre així. Quan arribaven a Alcanar, tot fosc i silenciós, començaven a cridar:

-Els que tinguen diners que vetllen, i els que no en tinguen que dòrmiguen!

Com a record d'aquests personatges tenim I'anomenat camí dels Sandolers, que uneix Alcanar amb la Ràpita, tot vorejant el Montsià.

 

 

 

Font: Joan-Josep Sancho i Esteller (amb la col·laboració dels alumnes de 7è d’EGB del CP ‘Joan-Bat. Serra’ d’Alcanar). “Recull de refranys i dites, cobles i cançons populars, rondalles i llegendes, sentits a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat” (Alcanar, abril del 1991). Treball premiat al II Concurs de Refranys, Cobles i Rondalles (1991), organitzat pel Servei de Català de l’Ajuntament de Tortosa, publicat a Dites, cobles i rondalles. Servei Municipal de Català, Tortosa, 2a ed., 1994, pàg. 94.

 

 

 

LA SIRENA DE SÒL-DE-RIU

 

(tornar)

 

Antigament, com I'aigua corrent era un bé més aviat escàs, les dones anaven a fer la bugada a la desembocadura del riu Sénia, on abundava I'aigua neta, cosa que no podem dir de I'actualitat.

Es conta que moltes de les dones que hi anaven van sentir cantar una sirena, en diverses ocasions, i alguns mariners de les Cases d'Alcanar afirmen haver-la vista i que era bellíssima. Ningú s'atrevia a dubtar de la seua existència i, fins i tot, li van dedicar una cançó.

 

 

 

Font: Joan-Josep Sancho i Esteller (amb la col·laboració dels alumnes de 7è d’EGB del CP ‘Joan-Bat. Serra’ d’Alcanar). “Recull de refranys i dites, cobles i cançons populars, rondalles i llegendes, sentits a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat” (Alcanar, abril del 1991). Treball premiat al II Concurs de Refranys, Cobles i Rondalles (1991), organitzat pel Servei de Català de l’Ajuntament de Tortosa, publicat a Dites, cobles i rondalles. Servei Municipal de Català, Tortosa, 2a ed., 1994, pàg. 95.

 

 

 


La llegenda del Pont de la mina del ferrocarril

 

(tornar)

 

Conten els riba-rojans que, fa cents d'anys, el poble era al Paladell. Prop de la mina del ferrocarril van construir un pont. Una gran riuada va tapar-ne els ulls i la força de l'aigua embassada el va arrossegar i es llançà furiosament sobre la vila que va destruir totalment.

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 202.

 

 

 

Per què es diu Tormo de la Margarida

 

(tornar)

 

Quan jo tenia més o menys uns disset anys, tenia una gran amistat amb un home que ja era molt vellet; li tenia estimació, com si fos un familiar propi, i crec que a ell li devia passar el mateix. Em contava coses viscudes en la seva Ilarga vida; per exemple, aventures a la guerra de I'Àfrica, en la qual ell havia anat com a voluntari amb I'exèrcit del general Prim. Contava amb una gran satisfacció que, una vegada, ell i altres havien fumat de la petaca del general.

Un dia em digué:

-T'he de contar una història molt vella, que la gent ja fa molt que va oblidar. Aquesta història, només I'havem recordada entre família, can­tant-la, o més, recordant-la de pares a fills, com si fos una mena de secret ben guardat.

I, asseient-nos als graons de la vella creu del Portal, avui ja desapare­guda, al sol tebi d'un matí d'abril, em va explicar aquesta contalla:

-«Ja fa unes centúries, quan el poble era molt més petit i estava emmurallat, aquí a Tivissa, si més no durant el dia, hi convivia una po­blació de majoria cristiana i una bona part de mora. Quan arribava la nit, per càlculs de seguretat, la població mora havia de viure en els seus propis barris, una mica separats del poble, a la Marça de Dalt, i se suposa que n'existia algun altre que, amb els anys que han passat, s'ha oblidat on era.

»En aquell temps, la majoria dels veïns ja treballaven a la terra i, encara que hi havia gent bastant pobra, no n'hi havia que, en excés, fossin rics. Algú es trobava en condicions de poder Ilogar, segons el temps, algun jornaler; però, normalment, es pot dir que els millors aposentats també treballaven les seves terres.

»El que més es collia era sembra: blat, ordi i tota mena de Ilegums, que era el principal per a la manutenció de persones i bèsties; també es collia una mica d'oli i hortalisses, de les quals el regadiu sempre en fou abundant.

»Llavors hi havia una família de les mitjanes que tenia un filla molt maca i treballadora que, si calia, anava al camp a fer tota mena de feina pròpia d'una dona. Es deia Margarida i era molt estimada dels seus pares.

»En el poblat moro, o sigui a la Marça de Dalt, en una casa més aviat pobra, però de treballadors, tenien un fill ben plantat, com se sol dir, i també molt bon noi. Margarlda i aquest noi, que es deia Ben-Alí, es veien molt sovtnt i, entre ells dos, nasqué un bell amor que van guardar en secret tant temps com van poder, perquè cal dir que en aquell temps cap família cristiana no comportava bonament d'emparentar-se amb una de mora, ans eren capaços de fer qualsevol disbarat.

»Aquest amor secret, a la fi, va deixar de ser-ho, í, quan I'ocasió ho permitia, tots dos feien alguna passejadeta cap al camí dels horts, que avui en diuen de I'Arc, on els pares de Margarida tenien un tros de rega­diu, o bé cap a la Sèquia-el-camí i la Fotx, d'on sortia la font entre unes grosses pedres amb unes Ilosses que servien per anar-hi a rentar les dones.

»Als pobles petits, de seguida se saben les coses, i els pares de Margarida no van trigar a assabentar-se d'aquests amors.

»La varen renyar de fort i, durant molt de temps, no la deixaren anar sola quasi ni pel poble, ni menys a fora. A casa de Ben-Alí no donaren gaire importància als amors del seu noi; pensaven que això passaria i que se n'oblidaria; que també hi havia moltes noies mores que eren prou maques per a enamorar-se'n el seu fill.

»Va passar temps, i els pares de la Margarida pensaren que aquell enamorament ja era finit, i ella tornà a tenir la Ilibertat d'abans.

»Un dia, ocasionalment, Margarida i Ben-Alí es trobaren sols i es tornaren a parlar, i el caliu d'aquell amor, no prou ben apagat, brotà de nou en ells dos, amb la mateixa força. Un poc d'amagat, s'anaren veient i, a la fi, tornaren a fer aquelles passejades; no ho podien evitar, allò era més fort que tot.

»Per segona vegada, Margarida estigué reclosa i més vigilada que abans; fins i tot li varen pegar, i hi hagué, en endavant, agres discussions. La noia es rebel·là, potser no prou justament, contra els seus pares. Amb la nerviositat de les disputes els digué que, si no es casava amb Ben-Alí, no es casaria amb ningú. Margarida, des d'aquell dia, ja no fou més la filla tan bona i tan obedient. Si tenia ocasió, feia per poder-se trobar amb el seu enamorat.

»Aquelles cares Ilargues, el tracte amb els seus pares, no gens fa­miliar, i aquell viure quasi impossible, crearen una situació insostenible per a tots. Ben-Alí també començà a perdre la serenitat. Intentà de parlar amb els pares de Margarida i no ho pogué aconseguir. AI final, ell també estigué a tot per I'amor que sentia per Margarida.»

EI meu vell amic em digué que, en aquells temps, aquestes qüestions eren molt difïcils, per no dir impossibles, d'arreglar bonament. I el que podia ésser un viure feliç es convertí en una tragèdia dolorosa que al món no ha passat gaires vegades.

-»Les portes del poble, quan es feia fosc, es tancaven i, si no era per un cas molt justificat, no es tornaven a obrir fins al matí a punta de dia. Margarida, un dia, cap al tard, no es presentà a casa i una gran inquietud s'apoderà dels seus pares. Què podia haver passat? Varen anar a casa d'una tia on ella trobava una mica de suport. Allí no I'havien vista en tot el dia. Anaren a casa de dues amigues, i tampoc, en tot el dia no havia estat amb elles. Davant una tal situació, no sabien què fer. Sacrificant el seu egoisme i la seva manera de pensar, pregaren a un amic que anés a la Marça de Dalt, a casa de Ben-Alí, suposant que, en últim extrem, s'hagués refugiat en la família d'ell. Allí també estaven intranquils, per­què, tard com era, el seu fill encara no havia arribat a casa.

»En fer-se més tard i no aparèixer cap dels dos enamorats, sortiren, cada família pel seu compte, juntament amb amics i familiars, per veure els Ilocs on, amb més possibilitats, els podrien trobar, pels voltants del poble; però enlloc no hi havia cap senyal que els pogués orientar.

»Ningú, durant el dia, no els havia vistos; com si la terra els hagués embolcallats tots dos en un afer misteriós.

»EI grups d'homes, passada mitjanit, tornaren cap al poble, esperant que es fes de dia per cercar més àmpliament, ja que, víus o morts, els havien de trobar en algun Iloc.

Els pares de Ben-Alí també tornaren pel seu compte a cercar pertot arreu, però com que, al vespre, la seva recerca continuava fallida, tot augurava un mal final.

»De bon matinet, el grup dels pares de Margarida tornà a mirar en Ilocs més Ilunyans, per veure si tenien més sort que a la sortida anterior; però semblava tot inútil. Ja eren potser les deu del matí quan a una dona de la Marça de Dalt que repassava roba, arrecerada a I'escalfor del sol, li vingué la idea de mirar cap al Tormo, i, al peu del tossal, li semblà com si hi hagués una peça de roba que el vent s'emportés. Però, si aquells dies no havia fet cap ventada! Així que, a un noi que jugava per allí, ca­sualment a prop d'ella, li ensenyà el Iloc i li demanà que anés a veure què podia ésser. EI vailet marxà avall, travessà el Racó de la Senyora, que en diem avui, i aviat arribà al peu del Tormo, on aquella mora havia vist la peça de roba. Quan fou allí, el que veié fou una escena terrible: junts, Iligats tots dos arnb un gran mocador de seda, hi havia els cossos, ja morts, encara sagnants, de Ben-Alí i la Margarida. No obstant les nafres de la cara, els reconegué tots dos al moment.

»Pres d'un tremolor, tornà cap a la Marça de Dalt, a contar-ho a aquella veïna, que, també, amb I'espant, no veia què calia fer. AI final es decidí; pregà al noi que baixés al poble i anés a I'Ajuntament. Allí hi deuria haver algun empleat i li podria contar el que acabava de veure.

»Tres o quatre persones que hi havia a I'Ajuntament anaren a com­provar el cas; després en sortiren més a trobar-se amb els qui buscaven pel terme. Ja reunits tots, a la tarda, els familiars, juntament amb les autoritats, anaren a recollir els morts.

»Margarida fou enterrada al fossar (que, flns fa pocs anys, era a la Baranova, tocant a les parets de I'església), sense cap cerimònia, com era costum, en aquell temps, ab els qui morien de desgràcia. Ben-Alí, el portaren a enterrar al cementiri que tenien els moros. –Quan em va contar aquesta història el meu bon amic, no se sabia on podia ser, perquè s’havia perdut la memòria del lloc (937)

-Com t’he dit –continuà el vellet-, aquesta contalla, ens la sabem la família, de generació en generació.

Li vaig preguntar per quin motiu, i no m’ho volgué dir. Era descendents de la família de Ben-Alí? Ho era de la família de la Margarida? Això, jo també ho ignoro.

I continuà:

-Com que jo no tinc descendents directes per a contar-los-ho, t’ho dia a tu. Potser seria bo que tu fessis el mateix. –I, pensant una mica, després digué-: Però potser ja s’ha guardat prou anys aquest secret i ja és hora que tothom sàpiga per quin motiu es diu Tormo de la Maragarida (938) al lloc que porta aquest nom.

 

 

Notes:

 

937. Se suposa que era el Freginal, tocant a la cantonada W de les escoles. Fa un quant temps que en llaurar-lo amb un tractor, van trobar unes lloses sota les quals hi havia ossos.

938. Un tormo és una gran roca solta, com s’ha dit. Aquest està situat a mig camí de la Llena.

 

 

Font: Narració d’Isidre Jardí. Brull, Josep M. Tivissa: un poble antic de la Catalunya Nova. Biblioteca “Mestre Cabré”, Tivissa, 1984, pàg. 201-204.

 

 

 

 

L’origen de la Via Làctia

 

(tornar)

 

Amic lector: si no’t fastidien les ingenuitats del poble, te contaré la rondalla, que de llavis de la sinyó Candia la Jusepeta, vella paigesa molt templada, arxíu vivent de dítxos i agudeçes, vaig sentî sent menut, que esplica l’origen de la Via Làctea, constelació que’l poble coneix, per «la Carretera de Sant Jàume».

Voràs. «Un dia que la mare de Déu, estava donant de mamâ al bon Jesuset, bamà que jugant, jugant, li va fê pessigolletes al peu, i al riúressen, va agafar-li aixanglot, traent una glopadeta de la dolça i puríssima llet que estava mamant.

 Un angelet que estava jugant a la voreta de la falda de la Verge, va sê llest i va empomâ la llet que caía, fent cassoleta, en lol paumell de la mà; i sabent que al cél aquella llepolía no l’habien tastada, va empendre llaugera volada per a dur-hi, la que habia arroplegat.

 Vola que volaràs, vàtaqui que al passâ per damunt de la terra galléga, va sentî que tocaven la gaita i’s va quedâ mitg alebàt, i al aixoreijar-se i rependre’l vòl, antrompessant en un nuvolet, van abocàrse-li les gotes de la divina llet, i tot d’un subito, entre carns-frets de temô, va vore com la llet anava escampànt-se pel cèl, i cundint, cundint... cundint... » Hèus aquí, la fundació de la Carretera que guia al pelegrins, que van a Sant Jàume de Galicia...

 

 

Font: Joan Moreira. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg. 147-148. (text original)

 

 

 

L’origen de l’arc de Sant Martí

 

(tornar)

 

No és menos ingenuament pintoresca la esplicació que donava lo sinyo Ramón Contel, antic campanê de la Seu, de com se produix i perqué’s diu ratlla de sant martí, l’esplendit meteor que coneixem per l’arc iris. Diia així, poc més o menos, lo bon sinyò Ramón.

«Quan los homens fan bondat a la terra, al cel estan de festa, i’ls que xalen més son los angelets. Dàncen, cànten, jùguen, fan corres, i de vegades fan pedréga de flôs; tirant-se, en fones fetes de fil d’or, clavells i roses i violes i lliris blaus i cunillets i bailarins i flôs d’atres moltes lleis; posant-se, uns a una banda del Sol, i atres a l’atra.

Bamà que un dia, demés de flôs, van apedregàr-se, en tarònjes, trencant dos o tres estèls.

Empipat Nostre Sinyó, per a qué no tornés a passâ, và i crida a Sant Martí; lo fà puijâ a caball, i’l va enviâ a que senyalés, dasta aon, los angelets tenien permís pera fê acollâ les flôs, quan fessen pedréga. Sant Martí que erríba al puesto. ja’s trau l’espasa i cridant a tots los angelets, en la punta, va fê una gran redola, mes gran, molt més que la que’s fà en lo cordell de la baralluga quan los xiquets jùguen al «ascla», i ensenyant-los la ratlla que en la espasa habia fet, va dir-los —D’aqui no’s passa.—

Lo camí que fan les flôs, quan bruínt, íxen de les fones dels angels quan fan pedréga, es la ratlla de sant martí.

Si la pedréga es dematí, com les flôs estan mullades per l’aigualera, plou; i si la fan de tarde, com lesflôs estan aixutes, no.

Ja hu diu lo ditxo:

 

«Quan la Ratlla de Sant Martí, surt dematí,

l’aigua es aquí.

Si de vesprada

l’aigua es passàda... »

 

 

Font: Joan Moreira. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg. 148-149. (text original)

 

 

 

Lo cuento del gos dels Reis

 

(tornar)

 

Quan erem chiquets, después de havermos minjat la tortella de Nadal y de averiguá á quin hostal parava l’ home dels nassos, sols pensavem en la diada del Reys, en posá al balcó les sabatetes y un panerets plens de palla y garrofes.

Les mares, mes tobes que un perol d’ arrós, mos assentaven á la falda pera contarmos lo cuento del gos dels Reys. Lo gos dels Reys era un gos negre, com los de Terranova, mes dolent que la tinya, y deuria se com un pardal vilero, pos saltava per les taulades y escoltava pels fumerals. ¿Fas rabiá á ta mare? ¿No vols aná á estudi? ¿Rasques los peus anterra y malmets les soles de les sabates? ¿Te fiques lo dit al nas? Pos tot hu sabrá lo gos dels Reys que escolta en un pam d’ aurelles per la boca del fumeral.

Les mares mos portaven á les Esplanetes, en tardes que no bufés la tramontana, pera ensenyarmos lo camí dels Reys. Los Reys, mos diyen, fan nit al Coll del Alba. [...] A la matinada emprenen lo camí. Los angelets despengen los estels y’ls atansen als caminants, fentlos llum per la Costa de Palmés que’s rellissenca y perillosa. Trenquen per una sendera que’ls portará als Masos de Bitem. A la Capella dels Reys de l’ horta de Pimpi fan alto; lo gos negre diu lo nom dels chiquets bons y dels chiquets dolents, y mentres los criats descorden les caixes de jugarrons, plenes á caramull, tornen á posarse en camí y entren pel portal de Remolins...

 

 

Font: Ramon Vergés Pauli, Espurnes de la llar, 1. Tortosa, 1909, pàg. 126-127. (text original)

 

 

 

Les filles del rei Herodes

 

(tornar)

 

Quan aquella nit, més alta estava la temperatura, i la saragata era més ensordadora, dominant los ganyòls dels acordeons, i’ls punteijats de les guitarres, los crits de «brisca» i’ls cants de la «Tarana» i del «Ballet de Sant Cumè», un estrident i poderós, —¡¡¡callèu!!!— llansat per, no se sap qui, dominant lo rebombòri, va fê parâ en sec lo sarabastall.

¿Que passa?

¡Escoltéu!... Passen les Filles del Rei Herodes. ¿Sentíu los panderos?

Lo roçe de les ales de la rendílla podia percibir-se... tan absolut era’l silenci... tothòm escolta... i ñes lo cas, que son molts que diuen, que senten lo repíc dels misteriosos panderos de les Filles del cobart Herodes, que com gambusíns invisibles, crucen l’espai... és perqué:

Hi ha la tradició, que en la vespra de Sant Joan, allà en voltes de la mitja nit, i a la mateixa hora, la vespra del 29 de Juliol, dia en que’s conmemora la Degollació del Sant Precursor Joan Batíste, passen volant i tocant los panderos, les Filles del Rei Herodes; càstic imposàt per Jehovà, a les que van sê causa de que’l cobart Rei, fes tallâ’l cap a Sant Joan, i per la crueltat de que en l’agulla del monyo, li taladréssen la llengua...

Ja que’l ball va sê la causa de que degollessen a Sant Joan, Déu va castigâ a la balladora i a sa Mare i a les «germanes», a ballâ sense descans, eternament... i ballant al sò dels panderos, passen per aquí la vespra del Sant Degollat... ¿Les has sentit mai, lector amic?... Jo no hai tingut esta sort.

 

 

Font: Joan Moreira. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg. 325-326. (text original)

 

 

 

 

“Sant Rufo. Primè Bisbe de Tortosa”

 

(tornar)

 

Antiquíssima és la devoció de Tortosa, al Fill de Simó Cirenèu, Bisbe que Sant Pau va dixâ a Tortosa, als pocs anys de la Resurrecció gloriosa de Jesu-Crist.

Te erigit un altâ a la Seu, --lo segon entrant per la porta del Nom de Jesús.

Se suposa que Sant Rufo está enterrat a la Seu, davall de lo qué avui és Sagrari.

Diu la tradició, que al anâ a enterrâ al Sant Obispo, lo Cor va surtir-li fora, per a demostrà als cristians sos fills, lo molt que’ls estimava, i estos, guardant-lo en rica caixeta, lo van enterrâ a punt distint de les oses.

Hi ha la creéncia, de que’l dia qu’es trobará lo Cor de Sant Rufo, Tortosa desapareixerâ. Que tarde ¿no?...

 

 

Font: Moreira, Joan. Del folklore tortosí, Tortosa, 1934, pàg 693. (text original)

 

 

 

El patge dels Reis Catòlics

 

(tornar)

 

Una vegada, passaren la nit al poble, en un viatge, els Reis Catòlics. Allí, la reina va fer plantar la creu de la Plaça de 1'Església de la qual s'ha fet menció. En un dels viatges, se'ls morí un patge i el subs­tuïren per un pagès de Riba-roja. Quan el vestiren i li posaren sabates i guants, caminava com un ninot espantaocells. I és que no havia portat mai ni una cosa ni l'altra. Al rei li féu tanta gràcia que se'l va quedar.

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 201.

 

 

 

La llegenda del rei Ferran VII

 

(tornar)

 

A 1'esquerra de l'Ebre, a Senals, hi havia, diu la llegenda, un monestir de frares jerònims, i de Sant Agustï. El clima era molt bo.

A l'abril de 1819 el rei Ferran VII hi fou traslladat, perquè tenia el fel sobreeixit. Per a guarir-se li varen aconsellar que es passés llargues estones mirant com corria l'aigua del rïu. Així ho féu, i cada dia, uns rossinyols engabiats li endolcien les hores i el distreien de cabòries.*

 

 

Notes:

 

 (*) No es té constància documental de l’estada de Ferran VII a Riba-roja i a la partida de Senals; però sí que anotem com a cosa curiosa que el document, pel qual Carles IV concedeix el privilegi de ciutadà honrat de Barcelona a Maurici Puig, és del 1789; que Ferran VII hi es esmentat com a Príncep i que Maurici Puig tenia una propietat a Senals.

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 202.

 

 

 

“Creus”

 

(tornar)

 

Una vegada, sant Josep i la Verge Maria anaven pel món ab l’infant Jesús. L’infant Jesús, com era petit encara, anava entre els dos, donant a quiscun d’ells una de ses blanques manetes. Com eren pobres —vivien de la caritat de les bones ànimes— i havien caminat molt, trucaren a una casa: truc, truc.

—Qui hi ha? —respongueren des de dintre.

—Uns pobrets que van de camí —respongué sant Josep, que era el cap de la família—; ¿nos voleu fer caritat per amor de Déu?

—Déu vos empari.

—Aquestos seran pobrets com nosaltres —digué sant Josep.

Més enllà es veia una casa més alta, que tenia aire de palau, de gent rica.

—Allí ens ompliran lo sarró.

Sant Josep tustà la porta ab lo bastó:

—Ave Maria puríssima. ¿Voldríeu fer almoina a uns pobres pelegrins, per amor de Déu?

—Per pelegrins estem —li respongueren, sense obrir la porta.

Trucà a una altra porta; li digueren: “Déu n’hi do”; en altre ni això li digueren, responent-li solament los gossos ab sos lladrucs poc falaguers. Sant Josep ho prenia tot ab paciència, mes, al veure rebutjada tan indignament sa santíssima esposa Maria i rebut l’infant Jesús, se posà a plorar. L’infant Jesús ne tingué compassió i digué a sant Josep:

—Truquem a aquella cabanyeta.

Era la més rònega de les cases d’aquell veïnat i tan petita que ni ell ni la Verge santíssima se n’havien adonat. Com no havia de témer als lladres, era la única casa que tenia la porta oberta. Arribada que hi fou la Sagrada Família, sant Josep hi digué, trucant com de costum:

—Ave Maria puríssima.

—Sens pecat fou concebuda  —respongué una velleta de cent anys que, asseguda en un escambell, hi prenia el sol tot fent ballar lo fus i pessigant lo moixell de la filosa.

—Dona, la bona dona —li digué sant Josep—, ¿nos fariéu un bocí de caritat, per amor de Déu?

La velleta era pobra com una rata: no tenia més que tres panellets de sègol que acabava de coure sota la cendra de la llar; mes, veié aquell vellet de barba blanca i de cara tan venerable, aquella mare tan serena i virginal i aquell Noi tan hermós i angelical, i, no semblant-li persones d’aquest món, los donà los tres panellets de la panera: lo més gros a sant Josep, lo mitjancer a la Verge Maria i el més rodó i bonic, que estava coronat ab un brot alfàbrega, a l’infant Jesús. L’infant Jesús li somrigué amorosament, mentre sant Josep li deia, agraït, una vegada i dues:

—Déu vos ho pac, Déu vos ho pac.

Jesús, Josep i Maria se n’anaren tots contents; quan foren un tros enllà, la Verge Maria se girà a l’infant Jesús, que havia de ser lo pagador d’aquella obra de caritat, i li digué amorosament:

—¿I quina paga li’n donareu, de l’obra bona que ens ha feta a aqueixa bona dona?

Lo bon Jesús li respongué ab un somrís:

—Mare meva, la paga li guardo pel cel; ací en la terra, creus i més creus!

 

Las Roquetas - Tortosa

 

 

 

Font: Jacint Verdaguer. Rondalles (a cura d’Andreu Bosch i Rodoreda). Barcelona: Barcino, 1992, pàg. 455-459. Text adaptat de l’esborrany conservat al ms. 367/VI de la Biblioteca de Catalunya. A les pàg. 218-221, hi ha l’edició crítica de la versió publicada l’any 1905.

 

 

 

 

La llegenda del Sant Crist de Balaguer

 

(tornar)

 

Conten alguns vells devots del Sant Crist de Balaguer, seguint els seus goigs, que la santa imatge va passar per l'Ebre i per Riba-roja; i tot i que els homes del poble es varen esforçar per treure'l de l’aigua, la imatge es va fer fonedissa a les seves mans, i no van poder aconseguir-ho. Per fi, remuntant contra corrent l'Ebre i el Segre, va fer cap a Balaguer on és avui.

 

Diu una estrofa dels goigs:

 

«Entrais por el Ebro al Segre

y subís contra corriente

os paráis en nuestra frente

con tres antorchas alegre.

Corre el pobre ciudadano

por ver si os puede atraer.

Crucifijo soberano

venidnos a socorrer. Etc.»

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 200.

 

 

 

La llegenda de Santa Madrona

 

(tornar)

 

Al poble de Santa Madrona hi havia una guerra horrorosa. Ella i el seu germà, fugint-ne, varen travessar els Pirineus i arribaren a l'Ebre, i s'instal.laren on ara hi ha l'ermita. Van causar l'admiració, -ella sobretot-, per les seves virtuts i bellesa. Es dedicava a la cura dels malalts. Al cap d'un temps, retornaren al seu poble on la varen marti­ritzar, per ésser cristiana. Al port de Marsella, col·locaren el seu cos en una barca * sense veles que va anar a parar al port de Barcelona, on féu molts miracles. Com que a la capital hi havia riba-rojans, van portar el seu culte i devoció al poble i la feren copatrona.

 

Una cobla diu:**

 

Gloriosa Santa Madrona

pel riu n'ha baixat

en un cànter d'aigua             

i un pitxell al cap.

 

Una altra :

Santa Madrona

pel riu n'ha baixat

amb un cànter d'aigua

amb el cul foradat.

 

 

Notes:

 

(*) Són molt freqüents les al·lusions a la barca en parlar de Santa Madrona. Hem dit com, damunt de la porta de l’ermita, esculpida en pedra, a tall d’escut, hi ha una barca amb vela. Sembla que a la llegenda hi ha barrejada la de Santa Magdalena i el seu pas per Marsella.

(**) A les dues se segueix la fonètica i el lèxic del poble.

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 200-201.

 

 

 

La llegenda de Sant Roc

 

(tornar)

 

Sant Roc vingué de la part de Lleida i va travessar el terme fins Vall de San i Vall de Porcs, vora el riu.

No podia passar l'Ebre. Aleshores * va trobar un pagès a qui va preguntar com ho podria fer. El pagès veient-lo cansat, el muntà al seu ruc i li ensenyà, més amunt, el pas de la Barca.

En arribar al poble predicà la paraula de Déu i va estar tan content de com se li portaven de bé els riba-rojans que, en marxar, va posar la mà a la paret del Portal i va dir que, al poble, mai no hi hauria pesta.

 

 

Notes:

 

 (*) Diuen “aleshorens”.

 

 

Font: Dolors Cabré. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 201.

 

 

 

“MA MARE HU CONTAVA AIXÍ”

 

(tornar)

 

¿Qui no se sab de memoria la tradició de la Mare de Deu de la Cinta?

 

Ma mare hu contava així, quan me tenia assentat á la falda:

Era la nit del 24 al 25 de Mars del any 1178.

Pels carrés foscos y estrets de la ciutat de Tortosa, cami­nava un capellá tan virtuós y de recta conciencia, que tothom diya que era un santet.

-Mare, ¿y no tenía temó d`aná á deshora de la nit? ¿Quina llum hi havía allavons? ¿Tal vegada farols de gas?

-No, fill meu, nostres antepassats no teníen mes llum que la llum de la fe. Per aixó no eren temorichs, per aixó eren grans y poderosos.

-Pero aquell capella que vosté diu era un santet, deu­ría acaminá à paupons ó per esme.

-Fill meu, ets mes bachillé que les rates. Escolta y calla. Los tortosins d' aquella época eren mes bons que natros y es­timaven mes á la Mare de Deu, pos á cada carré hi havia una capelleta il-luminada per un farolet. Atres vegades t` hai parlat de la Mare de Deu de Vallvert, del Romeu, del Miracle... Com anava dient, lo capellá arriba á la plasseta de la Séu, passa per baix les rames d` una aulivera que donava sombra á la portala­da de la Catedral, puja les escaletes dels claustros y sent cantá lo Te-Deum laudamus. Era prop de mitja nit, l' hora en que comensava`l reso de matines.

-¡Deu meu, avuy no hai sentit lo toch de campanes y faig tart! –diu lo capellà fregant-se'ls ulls, com aquell que tenint conciencia de que está despert, se pensa que está somiant. -¿Y com pot se que canten lo Te-Deum si ham de resá de feria? -seguix dient lo capellá, mentres apreta 'l pas pera rescabalarse del temps perdut.

Después d' una sorpresa un atra sorpresa. Apenes havía passat per davant la capelleta de la Mare de Deu del Palau, veu un resplandó que de moment lo dixa com á cego. Pareixía que á la Séu haguessen baixat tots los sols y totes les estrelles del firmament. Encara mes: semblava un cel la iglesia edificada per la fe de nostres pares. Entre 'ls chorros de llum se desta­caven dos fileres d' angelets vestits de blanch. Los angelets criden al capellá. Este obeix maquinalment, pos no sab lo que li passa. En professó entren á la Séu, y 'l virtuós sacerdot se troba aginollat al peu del altá y frente per frente de la Verge Santíssima acpmpanyada de Sant Pere y Sant Pau.

-Sinyora y Mare meua, si soch tan pecadó y tan misera­ble, ¿com hai sigut digne y mereixedó de veureus?...

-Tú y 'ls fills d' esta ciutat, com les roses veres, sou les millós flos del jardí que tinch á la terra. Estich enamorada dels cors enamorats, que son los vostres. Y com soch agrahida, faig per Tortosa lo que no faré per cap poble mes del mon. Felís sacerdot, humil com Sant Francisco, pren esta Cinta tei­xida per les meues mans. Es vostra. Yo os la regalo.

-¿Y creurá la gent...

-Sí, tens un testigo, que ‘s lo monge majó que está al Cor, mirantmos y escoltantmos...

 

 

Font: Vergés Pauli, Ramon. Espurnes de la llar, 1. Tortosa, 1909. pàg. 137-139.

 

 

 

 

“La Orde del Acha”

 

(tornar)

 

Escoltéume en atenció. Tortosa havia sigut reconquistada als moros, pero ‘ls moros que ‘n aquell temps s’ havien acreditat de tindre bon gust, per quant triaven lo floret de les comarques y poblacions espanyoles, no podien conformarse en perdre pera sempre á la sultana del Ebro, mes garrida cent vegades que la sultana de Stambul.

Ploraven l’ anllor de Tortosa y de les seues hortes y dels seus jardins, y com un tigre que está al éco, esperaven lo día de torná á recuperarla.

Lleal Comte Berenguer, Marqués de Tortosa: ¿per qué mos abandones en lo moment crítich del perill? Lo bon Comte se ‘n anat, se ‘n anat al siti de Lleyda.

Los ulls dels fills del desert brillen en la foscó de la venjansa com si fossen rellampechs. ¡Ara es hora!

Sí, ara es hora, pos á banda dins de les muralles tortosines, después de tantes guerres, hi queden molt pochs homens.

Ya se sent la remó del exércit sarraceno.

Los pochs defensors de la plassa tremolen, no per ells, sino per les seues mares, per les seues dones, per les seues filles.

--¡Morirem matant! Com los de Sagunto y’ls de Numancia, botem foch á la ciutat. ¡Tortosa no tornará á se mahometana!

Diuen, pero l’ Angel, antich patró de nostra ciutat, fa de manera que arribe la fatal noticia á ohits de les dones; y les dones reunides á una iglesia, acorden armarse de destrals y pujá á les muralles y batres per Deu y la Patria, mentres los homens farien una surtida y una defensa desesperada de la ciutat.

Dit y fet. La sorpresa del enemich, cregut de que’ls tortosins no oposarien resistencia, va ser terrible. Miren á les muralles y les veuen atestades de gent. Y tants soldats deu tindre Tortosa, que encara ne sobren pera fe una surtida.

¡Som víctimes d’ una emboscada! criden los moros; se ‘ls posa ‘l cor mes estret que una fulla de pí; les cames los fan figa; entra ‘l pánich per les seues filles, y quan arriben los tortosins se dixen matá com les ovelles bobes, que per allí ahont va una van totes.

 

 

Font: Ramon Vergés Pauli, Espurnes de la llar, I. Tortosa, 1909, pàg. 128-129. (text original)

 

 

procedència dels textos

 

(tornar)

 

 

Amades, Joan. El folklore de Catalunya, 1. Rondallística. Selecta, Barcelona, 1982.

Brull, Josep M. Tivissa: un poble antic de la Catalunya Nova. Biblioteca “Mestre Cabré”, Tivissa, 1984.

Cabré, Dolors. Riba-roja i el seu terme municipal. Llibreria Guardias, Tarragona, 1974, pàg. 200-202.

Cid i Català, M. Mònica i Josep Sebastià. La Ribera d’Ebre. Dissenys Culturals, Barcelona, pàg. 43-47.

Moreira, Joan. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa.  Imprenta Querol, Tortosa, 1934. Ed. facsímil, Tortosa, 1999.

Sancho i Esteller, Joan-Josep. “Recull de refranys i dites, cobles i cançons populars, rondalles i llegendes, sentits a les comarques del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat”, Dites, cobles i rondalles. Servei Municipal de Català, Tortosa, 2a ed., 1994.

Verdaguer, Jacint. Rondalles (a cura d’Andreu Bosch i Rodoreda). Barcelona: Barcino, 1992.

Vergés Pauli, Ramon. Espurnes de la llar. Costums i tradicions tortosines, 1. Querol, Tortosa, 1909. Ed. facsímil, Cooperativa Gràfica Dertosense, Tortosa, 1991, 2 v.