mapa del web

 

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

 

portada

 

presentació

precedents

intenció

continguts

instruccions

criteris de transcripció

cloenda

 

 

crèdits

participants

col·laboradors

agraïments

versions

 

 

LLENGUA

 

model de llengua

 

articles

bibliografia

 

 

gramàtica

 

fonètica

ortologia

ortografia

morfologia

sintaxi

 

 

lèxic

 

vocabularis

formació de paraules

fraseologia

 

variació lingüística

 

història de la llengua

sociolingüística

un món de llengües

dialectologia

 

pragmàtica

 

tipologies textuals

prescriptius

explicatius

descriptius

argumentatius

conversacionals

narratius

 

gèneres textuals

personals

administratius

jurídics

acadèmics

periodístics

literaris

publicitaris

 

LITERATURA

 

literatura antiga

 

andalusí

medieval

renaixement

barroc

 

 

literatura contemporània

 

Zoraida Burgos

Andreu Carranza

Sebastià Juan Arbó

Carme Meix

Jesús Moncada

Albert Roig

Gerard Vergés, etc.

 

literatura popular

rondalles

d’animals

meravelloses

humanes

paremiològiques

llegendes

del món natural

del món sobrenatural

històriques

geogràfiques

cançons

romanços

cobles diverses

d’infants

nadales

de ball

acumulatives

endevinalles

 

mapa del web

 

enllaços

 

llengua catalana

recursos

entitats

estudis

mitjans de comunicació

literatura catalana

documentació