gramàtica

 

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

Fonètica

AFI  (.rtf)

Quadre de correspondència entre sons i grafies. (.rtf)

Pere Navarro. El parlar de la Fatarella: Mostra de textos transcrits amb l’AFI (.pdf)

 

Ortologia

Taula de recomanacions (.rtf)

Les vocals. Exercicis. (.rtf)

Les consonants. Exercicis. (.rtf)

La lletra x. Exercicis. (.rtf)

 

Ortografia

L’accentuació de les es i os obertes i tancades. (.rtf)  Exercicis. (.rtf)

Les vocals e i o àtones. Exercicis. (.rtf)

La g i j  intervocàliques. Exercicis. (.rtf)

 

Morfologia

Els determinants: demostratius. (.rtf)

Els determinants: possessius. (.rtf)

Els determinants: numerals. (.rtf)

Els pronoms febles. (.rtf)

Morfologia nominal. Test (.rtf)

Quadre dels verbs regulars. (.rtf)

Llista dels principals verbs irregulars. (.rtf)  Exercicis. (.rtf)

 

Sintaxi

Les preposicions en i amb. Exercicis. (.rtf)

 

 

(*) Per poder llegir les transcripcions fonètiques cal que tingueu instal·lada la font SILDoulos IPA93.

Els arxius amb l’extensió .pdf és millor descarregar-los amb el botó dret del ratolí.