lèxic

 

Materials de llengua i literatura catalana del professorat de les Terres de l’Ebre

Seminari ‘Per un model de llengua a l’aula adequat a les Terres de l’Ebre’ (2004)

 

 

 

Vocabularis

Vocabulari (.rtf)  Exercicis. (.rtf)

Vocabulari normatiu. (.rtf)  Llista alfabètica. (.rtf)

Vocabulari temàtic: animals domèstics. Exercicis. (.rtf)

Mostres del diccionari (.rtf)

 

Formació de paraules

Gentilicis del Baix Ebre i del Montsià (.rtf)

Joan Beltran i Josep Panisello. Cruïlla. Curs de llengua: Gentilicis de les terres de l’Ebre i del nord del País Valencià (.pdf)

 

Fraseologia

Comparacions lexicalitzades. Exercicis. (.rtf)

Mostra de refranys i proverbis. (.htm)